suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Ympäristöluvan ja vesitalousluvan tarve, lupaviranomaisen toimivalta

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain (YSL) mukainen lupa. Vesistöä ja pohjavesioloja muuttaville hankkeille tarvitaan usein vesilain (VL) mukainen lupa. Jos lupa tarvitaan sekä ympäristönsuojelulain että vesilain perusteella, riittää yksi hakemus ja hankkeelle yksi lupa.

Ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa on listattu luvanvaraiset hankkeet ...

Toimi näin

Jos on epäselvyyttä siitä, tarvitaanko lupa tai mikä on toimivaltainen viranomainen, on suositeltavaa ottaa yhteys elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ympäristöasioiden asiakaspalveluun tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen. Ympäristö- ja vesitalouslupien tarveharkintaa tekevät siis aluehallintoviraston sijasta valvontaviranomaiset, jotka antavat asiaan liittyvää neuvontaa ja tarvittaessa lausunnon luvan tarpeesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Ympäristölupia myöntävät aluehallintovirasto ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa on tarkemmin määrätty, mikä viranomainen käsittelee lupahakemuksen. Toimivalta määräytyy hankkeen laadun mukaan. Käytännössä aluehallintovirasto käsittelee suurten ja keskisuurten hankkeiden ympäristöluvat sekä asiat, joille tarvitaan vesilain mukainen lupa. Muut ympäristöluvat kuuluvat kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Aluehallintovirasto

Palvelusta vastaa

Aluehallintovirasto
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 9.9.2020