suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Ympäristölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalle toiminnalle tulee hakea ympäristölupa − toiminnasta ja sen laajuudesta riippuen − joko aluehallintovirastolta tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Ympäristöluvan vaativat toiminnat on määritelty ympäristönsuojelulain 4 luvussa ja viranomaisten toimivallan jaottelu ympäristönsuojelulain 34 §:ssä ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 luvussa.

Ympäristö ...

Toimi näin

Selvitä ennen hakemuksen tekemistä seuraavat asiat:

• Vaatiiko suunnittelemasi toiminta ympäristöluvan?

• Käsitteleekö hakemuksesi avi vai kuuluuko se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle?

• Onko toiminnallasi sellaisia seurauksia, että tarvitset Natura-arvioinnin?

• Onko toimintasi sellaista, että siitä olisi tehtävä ympäristövaikutusten arviointi (YVA)?

• Tarvitseeko sinun liittää hakemukseesi erillisiä luontoselvityksiä, joiden toteuttaminen täytyy tehdä tiettynä aikana vuodesta?

Toiminnan ympäristöluvanvaraisuutta sekä muiden lupien tarvetta voit arvioida Luvat ja valvonta -palvelun palvelutarveanalysaattorin avulla. Aloita asiointisi Luvat ja valvonta -palvelussa, jolloin voit täyttää useille lupahakemuksille yhteiset tiedot kerralla kaikkiin toimintaasi koskeviin hakemuksiin sekä seurata hakemuksesi käsittelyä.

Lähetä hakemus aviin hyvissä ajoin ennen toiminnan suunniteltua aloitusajankohtaa.

Hakemuksen sisältövaatimukset on esitetty ympäristönsuojeluasetuksen 2 luvussa. Tarkemmin sisältövaatimuksia on avattu sähköisellä ympäristölupahakemuksella.

Jos et voi asioida sähköisessä asiointipalvelussa, voit lähettää hakemuksesi sähköpostilla.

Lain mukaan ympäristölupahakemuksen laatijalla on oltava riittävä asiantuntemus. Käytä hakemuksesi laatimisessa tarvittaessa apuna konsulttia.

Kenelle ja millä ehdoin

Lain mukaan ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain vaatimukset. Hakemuksen käsittelyssä huomioidaan myös luonnonsuojelulain vaatimukset.

Ympäristölupahakemuksen käsittelyssä arvioidaan toiminnan vaikutuksia, jolloin otetaan huomioon toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristön herkkyys. Ympäristölupaan voidaan myös kirjata määräyksiä, joiden avulla toiminnan vaikutuksia rajoitetaan. Toiminnasta ei saa luvassa asetetut rajoitukset huomioon ottaen aiheutua toiminnan vaikutusalueella yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa:

• terveyshaittaa

• naapuruussuhdelain mukaista kohtuutonta haittaa naapureille

• ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa

• maaperän, pohjaveden tai meren pilaantumista

• erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista

• vedenhankinnan tai muun tärkeän yleisen käyttömahdollisuuden vaarantumista.

Puolustusvoimille ja rajavartiolaitokselle lupa myönnetään hieman eri perusteilla. Toiminta ei silloinkaan saa pilata ympäristöä merkittävästi. Lisäksi lupamääräyksillä varmistetaan, että esimerkiksi toiminnasta aiheutuva melu on rajoitettu välttämättömään.


Käsittelyaika

Uutta toimintaa tai toiminnan muutosta koskevan ympäristölupahakemuksen tavoitteellinen keskimääräinen käsittelyaika on avissa 10 kuukautta. Ota huomioon, että käsittelyaika voi pidentyä jopa monella kuukaudella, jos • hakemuksesi on puutteellinen • muutat hakemustasi, kun sitä käsitellään • avin täytyy tehdä lisäselvityksiä.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Aluehallintovirasto

Palvelusta vastaa

Aluehallintovirasto
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 12.12.2020