suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kotkan kaupunki

Ympäristöilmoitus/meluilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Tee ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta Kotkan kaupungin ympäristökeskukseen.

Toimi näin

Tee melu- ja tärinäilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Kunta käsittelee ilmoituksen ja antaa tarpeelliset määräykset, joita ilmoituksen tekijän on noudatettava.

Voit ilmoittaa yhdellä melu- ja tärinäilmoituksella useampia tapahtumia.

Tee meluilmoitus ensisijaisesti Lupapisteen kautta. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin Lupapisteen kautta, niin voit lähettää ilmoituslomakkeen joko postitse tai sähköpostilla Kotkan ympäristökeskukseen.

Voit noutaa paperilomakkeen Kotkan kaupungin ympäristökeskuksesta tai rakennusvalvontatoimistolta tai poliisilaitokselta. Löydät lomakkeen tämän sivuston linkit -osiosta tai ympäristöhallinnon kotisivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä toiminnasta, johon on jo voimassa oleva ympäristölupa.

Yksityishenkilöiltä ei edellytetä ympäristöilmoituksia näiden omaan talouteen liittyvistä toimista.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Palvelu on maksullinen.


Määräaika

Tee ilmoitus ympäristökeskukselle sähköisesti tai kirjallisesti vähintään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

14-30 vrk.

Voimassaoloaika

Toistaiseksi tai määräaikainen.

Tausta ja lainsäädäntö

Jokaisen, jonka toiminta aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, tulee tehdä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Erityisen häiritsevää melua tai tärinää voi syntyä esimerkiksi rakentamisesta, ulkoilmakonsertista, autourheilukilpailusta, louhinnasta, kivenmurskauksesta ja paalutuksesta. Ilmoitusvelvollisia ovat esimerkiksi rakentajat ja ulkoilmatapahtumien järjestäjät.

Haitan aiheuttajan tulee lisäksi etukäteen tiedottaa melusta tai tärinästä kaikille haitan vaikutuspiirissä oleville asukkaille, päiväkodeille ja kouluille, hoitolaitoksille ja muille mahdollisille kohteille.

Jos melua tai tärinää aiheuttava toiminta ulottuu usean kunnan alueelle, melu- ja tärinäilmoitus tulee tehdä ELY-keskukselle.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKotkan kaupunki
Palvelusta vastaaKotkan kaupunki
Alue Kotka, Pyhtää
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kotkan kaupunki
Päivitetty: 15.2.2021