suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Ylimääräisten vaatetuskustannusten korvaaminen vammaisille henkilöille

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Vammaisille henkilöille voidaan myöntää korvausta ylimääräisistä vaatetuskustannuksista, jotka johtuvat vamman tai sairauden aiheuttamasta vaatteiden tavanomaista suuremmasta kulumisesta tai siitä, että henkilö ei vammansa vuoksi voi käyttää valmiina ostettavia vaatteita tai jalkineita. Tukitoimella pyritään korvaamaan sellaisia ylimääräisiä vaatteiden hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia, joita muulla väestöllä ei ole. Korvattavuuden edellytyksenä on aina hankinnan välttämättömyys. Myönnettäessä korvausta ylimääräisiin vaatetuskustannuksiin, korvataan ainoastaan tavanomaisen vaatetuksen ja erityisvaatetuksen välinen erotus. Taloudellisen tuki ylimääräisiin vaatetuskustannuksiin on määrärahasidonnainen tukitoimi.

Toimi näin

Taloudellista tukea vammaisten ylimääräisiin vaatetuskustannuksiin haetaan kirjallisella hakemuslomakkeella vammaissosiaalityön palveluista. Tukitoimea haettaessa asiakkaalle tehdään aina palvelutarpeen arviointi, josta vastaa sosiaalityöntekijä. Palvelutarpeen arvioinnin saamiseksi ja hakijan palvelutarvetta vastaavien palvelujen ja tukitoimien kartoittamiseksi, otetaan yhteyttä vammaissosiaalityön ohjaukseen ja neuvontaan (uudet asiakkaat) tai oman alueen sosiaalityöntekijään. Palvelutarpeen arvioimisen jälkeen asiakasta ohjataan tarvittaessa hakemaan palveluja tai tukitoimia kirjallisella hakemuksella.

Asiakas voi myös jättää vammaissosiaalityön palveluihin kirjallisen hakemuksen palvelusta tai tukitoimesta ennen palvelutarpeen arviointia. Sosiaalityöntekijä on tällöin hakijaan yhteydessä seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus tarvittavine liitteineen on saapunut vammaissosiaalityön palveluihin palvelutarpeen selvittämisen aloittamiseksi. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittavien verkostojen kanssa.

Vammaispalveluja haettaessa hakemuksen liitteeksi tarvitaan ajan tasalla oleva terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto, josta ilmenee hakijan vamma tai sairaus, toimintakyky ja tarve ylimääräiselle tai erityiselle vaatetukselle. Lisäksi liitteeksi tarvitaan kirjalliset tiedot (maksutosite, lasku tai kustannusarvio) haettavista vaatetuskustannuksista.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Myönnettäessä korvauksia ylimääräisiin vaatetuskustannuksiin, hakijalle korvataan haetuista kustannuksista tavanomaisen vaatetuksen sekä erityisvaatetuksen välinen erotus.

Tausta ja lainsäädäntö

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 12.12.2019