suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Ylimääräiset erityisravintokustannukset

  • Palvelu
  • Laukaa
  • Julkinen palvelu

Vammaiselle henkilölle korvataan ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat erityisravinnosta tai erityisravintovalmisteista, joita henkilö joutuu käyttämään pitkäaikaisesti ja säännöllisesti.

Eräät pitkäaikaissairaat henkilöt joutuvat hankkimaan säännöllisesti erityisravintovalmisteita, joista heille aiheutuu huomattavia kustannuksia. Lain tavoitteena on ollut taloudellisen tuen avulla korvata vammaiselle henkilölle erityisravinnon hankkimisesta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset.

Toimi näin

Hae korvausta ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukseen tulee liittää tarvittavat lääkärin tai muun asiantuntijan lausunnot. Toimita hakemus vammaispalveluihin (Laukaan kunta, sosiaalitoimisto, vammaispalvelut, PL 6, 41341 Laukaa).

Lisätietoja palvelusta löydät kunnan verkkosivulta. Saat myös ohjausta hakemuksen täyttämiseen ja tarvittavien liitteiden ja selvitysten sekä mahdollisten lisäselvitysten hankkimiseen vammaispalvelujen sosiaalityöntekijältä, puhelinaika ma - pe klo 9 – 10.

Ylimääräisten erityisravintokustannusten hakemukseen on tehtävä päätös ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on esittänyt palvelua tai tukitointa koskevan hakemuksen, jollei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa. Päätöksen ylimääräisten erityisravintokustannusten korvaamisesta tekee sosiaalityöntekijä.

Kenelle ja millä ehdoin

Korvauksia ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin myönnetään määrärahojen puitteissa.

Erityisravintokustannuksina ei korvata:

  • sellaisia menoja, jotka perustuvat vain lääkärin suosituksiin.
  • tavanomaisia ruokatavarakaupan artikkeleihin luettavia ravintoaineita ja valmisteita.

Vamman tai sairauden edellyttämä erityisravinnon tai -valmisteen käyttö tulee olla lääketieteellisesti yksityiskohtaisesti selvitetty. Vammaisen henkilön tulee hakemuksessaan selvittää tarvitsemansa erityisravinnon ja erityisvalmisteiden laatu sekä määrät ja niistä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset.

Korvaus ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin sovitetaan yhteen mahdollisten muiden samalla perusteella ja samaan tarkoitukseen myönnettyjen avustusten kanssa. Tällaisia avustuksia ovat mm. Kelan myöntämä vammaistuki (alle 16- vuotiaan ja 16- vuotta täyttäneen vammaistuki) ja eläkkeensaajien hoitotuki, joiden myöntämisperusteena on vamman tai sairauden aiheuttaman haitan ja avuntarpeen lisäksi siitä aiheutuvat erityiskustannukset.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaukaan kunta
Palvelusta vastaaLaukaan kunta
Alue Laukaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 18.5.2019