suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pohjanmaan pelastuslaitos

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

  • Lupa tai muu velvoite
  • 12 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Yleisötilaisuuksiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, on tilaisuuden järjestäjän laadittava pelastussuunnitelma.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. Niiden perusteella määritellään tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt sekä tilaisuuden toteuttamisesta vastaavalle henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuus- ja vaaratilanteessa toimimiseksi.

Alueen pelastusviranomainen suorittaa tarvittaessa kohteessa yleisötilaisuuden palotarkastuksen. Alueen pelastusviranomaisen tulee tarvittaessa ilmoittaa sille toimitetusta suunnitelmasta poliisille ja ensihoidosta vastaavalle terveysviranomaiselle. Räjähteiden tai palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteena tulee ilmoittaa etukäteen alueen pelastusviranomaiselle siten kuin asiasta säädetään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun laissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.


Määräaika

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle. Pelastussuunnitelma toimitetaan ensisijaisesti sähköisessä muodossa.

Tausta ja lainsäädäntö

Yleisötilaisuuden järjestäjällä on velvollisuus laatia pelastussuunnitelma ja toimittaa se pelastuslaitokselle.

Suunnitelmassa on

1. selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit

2. määriteltävä tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt

3. annettava ohjeet onnettomuuksien ehkäisemisestä sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimisesta.

Jos turvallisuusallisuusjärjestelyt ja ohjeet ovat pelastuslaitoksen arvion mukaan puutteelliset, se voi palauttaa suunnitelman täydennettäväksi järjestäjälle.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPohjanmaan pelastuslaitos
Palvelusta vastaaPohjanmaan pelastuslaitos
Alue Isokyrö, Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersören kunta, Uusikaarlepyy, Vaasa, Vöyri
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Pohjanmaan pelastuslaitos
Päivitetty: 11.5.2020