suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Helsingin kaupunki

Yleislinjan lukiokoulutus

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Lukio-opinnot jakaantuvat pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Lukion päättötodistukseen edellytetään vähintään 75 kurssia. Opinnot voi suorittaa 2-4 vuodessa. Lukion päättövaiheessa suoritetaan ylioppilastutkinto.

Lukiossa opiskellaan monipuolisesti eri oppiaineita kuten äidinkieltä ja vieraita kieliä, matemaattis-luonnontieteellisiä ja humanistis-yhteiskunnallisia aineita, uskontoa tai elämänkatsomustietoa, terveystietoa ja liikuntaa sekä taito- ja taideaineita.

Opiskelijat valitaan yleislinjan lukioon peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Lukion jälkeen opiskelija voi hakeutua jatko-opintoihin yliopistoihin ja korkeakouluihin sekä lukiopohjaiseen ammatilliseen koulutukseen.

Toimi näin

Voit hakea lukioon valtakunnallisessa yhteishaussa

Kenelle ja millä ehdoin

Opiskelijat valitaan yleislinjan lukioon peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Lukioihin haetaan yhteishaussa.

Palvelu on maksuton.

Opetus on maksutonta. Oppikirjat opiskelija kustantaa itse.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutus on peruskoulun jälkeistä yleissivistävää koulutusta, joka antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelija voi valita, mihin lukioon haluaa hakea. Lukiot valitsevat opiskelijansa. Keskiarvorajat vaihtelevat vuosittain ja kouluittain.

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen. Oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä lisäaikaa. Oppimäärän voi suorittaa myös osallistumalla erillisiin kokeisiin.

Lukiosta valmistuakseen opiskelijan on suoritettava vähintään 75 kurssia. Aikuislukiossa vähimmäismäärä on 44 kurssia. Lukiokoulutusta järjestävät kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt, joille opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lukiokoulutuksen järjestämisluvan.

Uusien opetussuunnitelmien mukainen lukio-opetus aloitetaan elokuussa 2021.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaHelsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Helsingin kaupunki
Päivitetty: 24.10.2020