suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vaasan kaupunki

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Vaasa
  • Julkinen palvelu

Jokaisella vaasalaisella on mahdollisuus vaikuttaa yleiskaavoitukseen Vaasan alueella. Kaavahankkeista ilmoitetaan Vaasan kaupungin verkkosivuilla, vuosittain julkaistavassa kaavoituskatsauksessa sekä paikallislehdissä.

Yleiskaavoituksen alussa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan osallistumis- ja vaikuttamistavat ja arvioitavat vaikutukset. Suunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville. Suunnitelmasta ja koko hankkeen tavoitteista voi esittää mielipiteitä kaavoitukselle, esimerkiksi sähköpostilla.

Kaavaluonnoksessa esitetään alueelle suunniteltu maankäyttö. Kaavaluonnos esitetään kartalla ja se on julkisesti nähtävillä. Luonnosvaihe on kaavan sisältöön vaikuttamisen kannalta tärkein vaihe. Luonnosvaiheessa kysytään kuntalaisten mielipiteitä asiasta. Niitä voi esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotuilla vaihtelevilla tavoilla. Kirjallisen mielipiteen voi luonnosvaiheessa jättää kaikista hankkeista. Mielipiteet toimitetaan kaavoitukselle.

Kaavaluonnoksen pohjalta laaditaan kaavaehdotus, joka asetetaan julkisesti nähtäville. Kaavaehdotus on viimeistelty suunnitelma, joka sellaisenaan voidaan hyväksyä. Kaavaehdotusvaiheessa kuntalainen voi jättää asiasta muistutuksia, mutta ehdotusvaiheessa kaavaan tehdään enää pieniä tarkistuksia. Jos kaavaan tulee ehdotusvaiheen jälkeen suurempia muutoksia, se asetetaan uudelleen nähtäville. Muistutukset osoitetaan kaupunginhallitukselle ja toimitetaan kaavoitukseen.

Yleiskaavaehdotus hyväksytään kaupunginvaltuustossa. Hyväksymisen jälkeen kaavasta voi valittaa hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen päivän ajan. Yleiskaava saa lainvoiman, kun se ilmoitetaan kuulutuksella Vaasan kaupungin verkkosivuilla sekä paikallislehdissä.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Vaasassa vireillä olevat yleiskaavat löydät kaavoituksen verkkosivuilta. Kaavoituksen kotisivuilta löydät myös yleistietoa kaavoituksesta. Kaavoitukseen vaikuttamiseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä kaavoitukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVaasan kaupunki
Palvelusta vastaaVaasan kaupunki
Alue Vaasa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vaasan kaupunki
Päivitetty: 18.6.2020