suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pieksämäen kaupunki

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Pieksämäki
  • Julkinen palvelu

Yleiskaava sijoittuu kaavoituksen tasoilla maakuntakaavan ja asemakaavan väliin. Yleiskaavoituksella luodaan alueille eri toimintojen yleispiirteisiä suunnitelmia ja kehityksen periaatteita. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai kunnan osa-aluetta, jolloin kyseessä on osayleiskaava. Yleiskaavalla ohjataan asemakaavojen laatimista. Yleiskaavoja laaditaan myös ranta-alueille, jolloin rantayleiskaava tai rantaosayleiskaava voi olla hyvin tarkastikin rakentamista ohjaava.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Yleiskaava valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat. Heitä ovat esimerkiksi kaava-alueen maanomistajat, asukkaat ja muut ympäristön käyttäjät. Kaavoituksesta tiedottamisesta, kaavoitukseen osallistumisesta ja viranomaisten yhteistyöstä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Osallistua voi monella tavalla, esimerkiksi ottamalla yhteyttä kaavoittajaan, osallistumalla tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin tai esittämällä mielipide kaavasta sen ollessa nähtävillä. Lisätietoja saat Ympäristöhallinnon yhteiset verkkopalvelut -sivustolta, osallistuminen kaavoitukseen -osiosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPieksämäen kaupunki
Palvelusta vastaaPieksämäen kaupunki
Alue Pieksämäki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pieksämäen kaupunki
Päivitetty: 12.4.2019