suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Konneveden kunta

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Konnevesi
  • Julkinen palvelu

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain ja osa-alueittain. Lisätietoja mm. yleiskaavoitukseen liittyvästä lainsäädännöstä, kaavamerkinnöistä ja ohjeista on saatavissa valtion ympäristöhallinnon sivuilta osoitteessa http://www.ymparisto.fi/.

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jolla päätetään kaupungin eri toimintojen, kuten asutuksen, palveluiden, työpaikkojen ja virkistysalueiden sijoittumisesta sekä ohjataan tarkempien asemakaavojen laatimista. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Yleiskaava esitetään kartalla, johon liitetään kaavamerkinnät- ja määräykset sekä kaavaselostus.

Kaavaprosessi muodostuu vireilletulo- valmistelu- ja ehdotusvaiheista. Vireilletulovaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan suunnittelualue, kaavoituksen lähtökohdat, osalliset ja vuorovaikutuksen järjestäminen sekä kaavaprosessin alustava aikataulu. Valmisteluvaiheessa laaditaan kaavaluonnos ja ehdotusvaiheessa kaavaehdotus, joka tulee kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Voit vaikuttaa yleiskaavoitukseen lausumalla mielipiteesi kaavaluonnoksesta suunnitteluvaiheessa tai jättämällä ehdottamisvaiheessa muistutuksen kaavaehdotuksesta ilmoitettuina nähtävilläoloaikana. Kaava-aineistot ovat nähtävillä yhteispalvelupisteessä kunnantalon aulassa sekä kunnan verkkosivuilla. Yleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläoloista ilmoitetaan kuulutuksella, joka julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, Laukaa-Konnevesi- lehdessä sekä kunnan verkkosivuilla.

Yleiskaavaprosessin aikana voidaan järjestää myös esimerkiksi keskustelutilaisuuksia tai kerätä tietoa kyselyillä. Näistä tiedotetaan aina erikseen.

Konneveden yleiskaavat löydät Konneveden verkkosivuilta: http://www.konnevesi.fi/fi/42/kaavoitus/main

Yleiskaavasta voi myös valittaa hallinto-oikeuteen.

Toimi näin

Toimita kirjallinen mielipide tai muistutus sähköpostilla osoitteeseen henri.pennanen@konnevesi.fi tai kirjeitse rakennustarkastajalle osoitteeseen Kauppatie 25, 44300 Konnevesi.

Hallinto-oikeuteen voi tehdä kunnallisvalituksen 30 vuorokauden kuluessa kaavakuulutuksen julkaisusta. Kunnallisvalituksesta lisää tietoa Kuntaliiton sivuilla: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/laki/kunnallisvalitus

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKonneveden kunta
Palvelusta vastaaKonneveden kunta
Alue Konnevesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Konneveden kunta
Päivitetty: 19.3.2020