suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keiteleen kunta

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Keitele
  • Julkinen palvelu

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat. Kaavoituksesta tiedottamisesta, kaavoitukseen osallistumisesta ja viranomaisten yhteistyöstä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Usein on myös tarpeen tietää, millaisia kaavoja on voimassa omassa ympäristössä. Voimassa olevista ranta-asemakaavoista saat parhaiten tietoa kunnan kotisivuilta http://www.keitele.fi/fi/Asuminen-ja-ymparisto/Ymparisto/Kaavoitus-ja-maankaytto/Yleiskaavoitus ja tekniseltä johtajalta/rakennustarkastajalta.

Ajankohtaisista ja lähiaikoina vireille tulevista ranta-asemakaavoista tiedotetaan vuosittain kaavoituskatsauksessa.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeiteleen kunta
Palvelusta vastaaKeiteleen kunta
Alue Keitele
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keiteleen kunta
Päivitetty: 30.8.2019