suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jämsän kaupunki

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Jämsä
  • Julkinen palvelu

Alue

Jämsä
Palvelun kieli: suomi

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Yleiskaavojen laadinnasta vastaa kunta ja yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet, ja yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista. Yleiskaava voi koskea koko kunnan aluetta tai rajattua aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Yleiskaavan sisältövaatimukset on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa, ja niihin kuuluvat muun muassa yhdyskuntarakenteen toimivuuteen, palvelujen saatavuuteen ja tasapainoiseen elinympäristöön liittyvät näkökulmat. Lisäksi kaavoituksessa huomioidaan myös luonnon, ympäristön, maiseman ja rakennetun ympäristön vaaliminen. Yleiskaavan laatiminen kestää yleensä yli vuoden, mutta saattaa viedä useitakin vuosia. Yleiskaavaan kuuluvat yleiskaavakartta sekä merkinnät ja -määräykset. Yleiskaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista.


Toimi näin

Kunta antaa ohjeet niille, jotka haluavat vaikuttaa yleiskaavoitukseen.

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat. Kaavoituksesta tiedottamisesta, kaavoitukseen osallistumisesta ja viranomaisten yhteistyöstä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Lisätietoja saat Ympäristöhallinnon yhteiset verkkopalvelut -sivustolta, osiosta Osallistuminen kaavoitukseen. Usein on myös tarpeen tietää, millaisia kaavoja on voimassa omassa ympäristössä. Voimassa olevista kaavoista saat parhaiten tietoa Jämsän kaupungin kaavoituksesta. Ajankohtaisista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoista tiedotetaan vuosittain kaavoituskatsauksessa.


Tausta ja lainsäädäntö


Palvelun toteuttaa: 
Jämsän kaupunki