suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Evijärven kunta

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Evijärvi
  • Julkinen palvelu

Yleiskaavojen laadinnasta vastaa kunta. Kunnan aluetta koskevan yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Yleiskaava voi koskea koko kunnan aluetta tai rajattua aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista.

Maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun sekä luonnos- että ehdotusvaiheessa. Kaavojen nähtävilläolosta kuulutetaan kunnan virallisessa ilmoituslehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Kaavaluonnosvaiheessa kunnan jäsenille ja osallisille varataan tilaisuus esittää mielipiteensä kaavasta. Kaavaehdotusvaiheessa kunnan jäsen tai osallinen voi jättää kaavaa koskevan muistutuksen.

Voimassa olevista osayleiskaavoista saa tietoa Lappajärven kunnan teknisestä toimistosta.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Perustiedot

Palvelusta vastaaEvijärven kunta
Palvelun toteuttaaEvijärven kunta
Alue Evijärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Evijärven kunta
Päivitetty: 4.1.2019