suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirit

Yleinen edunvalvonta

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirit järjestävät edunvalvontapalveluja niille henkilöille, joille tuomioistuin on määrännyt yleisen edunvalvojan hoitamaan taloudellisia tai muita asioita. Määräyksen voi antaa myös Digi- ja väestötietovirasto (DVV) ja Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionvirasto. Yleisen edunvalvojan palveluja tuotetaan piirien edunvalvontatoimistoissa. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit voivat myös ostaa edunvalvonnan palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta.

Yleinen edunvalvoja ja toiminta edunvalvontatoimistoissa

  • edunvalvojan tehtävät määritetään Digi- ja väestötietoviraston, Ahvenanmaan valtionviraston tai tuomioistuimen päätöksessä
  • asioita hoitavat virkavastuulla toimivat yleiset edunvalvojat ja edunvalvontasihteerit
  • edunvalvontaa hoidetaan piirien antaman palvelulupauksen mukaisesti (kts. alla kohta ”Tausta ja lainsäädäntö”)
  • toimintaa valvoo Digi- ja väestötietovirasto, jolle edunvalvoja tekee vuosittain tilin.

Valtion edunvalvontatoimistoja on 23 kappaletta ympäri Suomen. Tämän lisäksi muita yleisen edunvalvonnan palveluntuottajia on 18 kappaletta ja niissä toimivat edunvalvojat ovat myös nimikkeeltään yleisiä edunvalvojia ja toimivat virkavastuulla.

Toimi näin

Mikäli tarvitset tai läheisesi tarvitsee edunvalvontapalveluja, Digi- ja väestötietovirasto opastaa menettelytavoista edunvalvojan hakemiseksi. DVV:n verkkosivun löydät oikealta palstalta kohdasta Linkit.

Mikäli asioitasi hoitamaan on jo määrätty yleinen edunvalvoja, ota tarvittaessa yhteyttä edunvalvontatoimistoon ja sinun asioitasi hoitavaan yleiseen edunvalvojaan ja/tai edunvalvontasihteeriin.

Edunvalvontatoimistojen sekä ostopalvelutuottajien yhteystiedot löytyvät oikealta palstalta kohdasta Palvelupaikat

Kenelle ja millä ehdoin

Edunvalvontapalveluiden järjestäminen on huolehtimista siitä, että holhoustoimesta annetussa laissa tarkoitettuja edunvalvojan tehtäviä varten on saatavissa alueellisesti riittävä määrä edunvalvontapalveluita.

Yleisen edunvalvojan palvelut ovat tarpeen, jos saatavilla ei ole yksityistä edunvalvojaa (esim. sukulaista tai läheistä henkilöä) eikä henkilö ole edunvalvontavaltuutuksella määrännyt, kuka hänen asioitaan hoitaa silloin kun toimintakyky on alentunut niin, että apu on tarpeen.

Edunvalvojalla on oikeus saada päämiehensä varoista korvaus tarpeellisista kuluistaan sekä tehtävänsä laatuun ja laajuuteen ja päämiehen varoihin nähden kohtuullinen palkkio. Palkkion suuruudesta säädetään valtionneuvoston asetuksella. Yleisen edunvalvojan perimä palkkio kuuluu hänen työnantajalleen, valtiolle tai muulle palveluntuottajalle.

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaValtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirit
Palvelusta vastaaValtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirit
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletruotsi, englanti, suomi
Tekstistä vastaa: Valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirit
Päivitetty: 12.7.2022