suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Yleinen edunvalvonta

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirit järjestävät edunvalvontapalveluja niille henkilöille, joille tuomioistuin on määrännyt yleisen edunvalvojan hoitamaan taloudellisia tai muita asioita. Määräyksen voi antaa myös Digi- ja väestötietovirasto (DVV) ja Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionvirasto. Yleisen edunvalvojan palveluja tuotetaan piirien edunvalvontatoimistoissa. Oikeusapu- ja edunvalvontapi ...

Toimi näin

Mikäli tarvitset tai läheisesi tarvitsee edunvalvontapalveluja, Digi- ja väestötietovirasto opastaa menettelytavoista edunvalvojan hakemiseksi. DVV:n verkkosivun löydät oikealta palstalta kohdasta Linkit.

Mikäli asioitasi hoitamaan on jo määrätty yleinen edunvalvoja, ota tarvittaessa yhteyttä edunvalvontatoimistoon ja sinun asioitasi hoitavaan yleiseen edunvalvojaan ja/tai edunvalvontasihteeriin.

Edunvalvontatoimistojen sekä ostopalvelutuottajien yhteystiedot löytyvät oikealta palstalta kohdasta Palvelupaikat

Kenelle ja millä ehdoin

Edunvalvontapalveluiden järjestäminen on huolehtimista siitä, että holhoustoimesta annetussa laissa tarkoitettuja edunvalvojan tehtäviä varten on saatavissa alueellisesti riittävä määrä edunvalvontapalveluita.

Yleisen edunvalvojan palvelut ovat tarpeen, jos saatavilla ei ole yksityistä edunvalvojaa (esim. sukulaista tai läheistä henkilöä) eikä henkilö ole edunvalvontavaltuutuksella määrännyt, kuka hänen asioitaan hoitaa silloin kun toimintakyky on alentunut niin, että apu on tarpeen.

Edunvalvojalla on oikeus saada päämiehensä varoista korvaus tarpeellisista kuluistaan sekä tehtävänsä laatuun ja laajuuteen ja päämiehen varoihin nähden kohtuullinen palkkio. Palkkion suuruudesta säädetään valtionneuvoston asetuksella. Yleisen edunvalvojan perimä palkkio kuuluu hänen työnantajalleen, valtiolle tai muulle palveluntuottajalle.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirit

Palvelusta vastaa

Valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirit
Tekstistä vastaa: Valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirit
Päivitetty: 8.11.2022