suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sipoon kunta

Yksityistietoimitukset

  • Palvelu
  • Sipoo
  • Julkinen palvelu

Yksityistiellä tarkoitetaan tietä, jonka rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavat tieosakkaat eli tiekunta. Yksityistietoimituksessa voidaan perustaa tieoikeus toisen omistamalle maalle, lakkauttaa tai siirtää yksityistie, selvittää tienkäyttöoikeudet, perustaa tiekunta ja vahvistaa tieyksiköinti. Tieoikeus, joka on perustettu yksityistietoimituksessa, on pysyvä ja siitä tehdään merkintä kiinteistötietojärjestelmään.

Toimi näin

Tarvitset yksityistietoimitusta, kun haluat perustaa uusia tai käsitellä olemassa olevia tieoikeuksia. Toimituksessa päätetään muun muassa: tieoikeuksien perustamisesta, siirtämisestä tai lakkauttamisesta, tien rakentamis- ja kunnossapitokustannusten jakamisesta tieosakkaiden kesken, korvausten määräämisestä, käyttöoikeuksien perustamisesta tai käsittelemisestä puutavaran varastointia, autopaikkaa, venevalkamaa tai laituria varten sekä tiekunnan perustamisesta.

Hae yksityistietoimitusta maanmittauslaitokselta. Toimituksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, sijaintikunta ja nimi on aina ilmoitettava. Jos hakemus koskee yhteistä aluetta tai tietä, ilmoita alueen nimi tai muu tunnistetieto. Yksityistietoimituksessa on hyvä merkitä hakemukseen tien nimi.

Kenelle ja millä ehdoin

Tieoikeus on sidottu kiinteistöä koskevaksi, eikä kiinteistöjen omistajien vaihtuminen vaikuta tieoikeuteen. Kiinteistön omistajien keskinäiseen sopimukseen perustuva oikeus kulkea toisen kiinteistön kautta sitoo yleensä vain sopimuksen tehneitä henkilöitä.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMaanmittauslaitos
Palvelusta vastaaSipoon kunta
Alue Sipoo
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Sipoon kunta
Päivitetty: 27.2.2020