suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Mynämäen kunta
Alue: Mynämäki
Palvelun kieli: suomi

Perhe voi saada yksityisen hoidon tukea, jos perheen alle kouluikäistä lasta hoitaa yksityinen palveluntuottaja (yksityinen päiväkoti, perhepäivähoitaja tai perheeseen työsuhteessa oleva hoitaja). Lasten yksityisen hoidon tukeen on mahdollisuus saada kuntalisää jokaisesta perheen alle kouluikäisestä lapsesta.

Kela maksaa yksityisen hoidon tukea varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaisesti.

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa, maksetaan

  • hoitorahaa 172,25 e/kk/lapsi
  • hoitolisää enintään 144,85 e/kk/lapsi.

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa, maksetaan

  • hoitorahaa 63,38 e/kk/lapsi
  • hoitolisä puolitettuna.

Valtakunnallisen yksityisen hoidon tuen lisäksi Mynämäessä maksetaan yksityisen varhaiskasvatuksen lapsikohtaista kuntalisää (kasvatus- ja sivistyslautakunta 10.5.2016 § 46 ).

Kuntalisä on lapsikohtainen ja määräytyy hoitoaikojen mukaisesti. Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä maksetaan perheen valitsemalle yksityiselle palvelun tuottajalle. Kuntalisän suuruus/lapsi/kk on alle 3-vuotiailla enintään 20 h/viikko 185 € ja kokopäivähoidossa 370 € sekä yli 3-vuotiailla enintään 20 h/viikkoa 150 € ja kokopäivähoidossa 300 €.


Toimi näin

Yksityistä hoitopaikkaa haetaan omatoimisesti suoraan yksityisistä hoitopaikoista. Päätöksen yksityisen hoitopaikan saamisesta tekee palvelun tuottaja joko kirjallisesti tai suullisesti. Yksityisen hoidon tuki edellyttää kuitenkin kirjallista hoitosopimusta.

Yksityisen hoidon tukea ja sen kuntalisää haetaan Kelalta. Yksityisen hoidon tuen hakemuksia saa Kelan internetsivuilta ja ne palautetaan Kelaan.

Lisätietoja ja lomakkeita: www.kela.fi.

Tarkempia tietoja kuntalisästä saa varhaiskasvatuksen toimistosihteeriltä.


Kenelle ja millä ehdoin

Jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Lapsella on kuitenkin oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, mikäli lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka opiskelevat, toimivat yrittäjinä tai ovat omassa työssään päätoimisesti. Oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen on myös, jos se on lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tai se muutoin on lapsen edun mukaista.

Lapsi ei voi olla yhtä aikaa kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Palvelu on maksullinen.

Perhe maksaa palveluntuottajalle hoitomaksun, jonka suuruudesta on sovittu hoitosopimuksesta.


Palvelun toteuttaa: Eri tuottajia (ostopalvelu tai muu sopimussuhde)