suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siuntion kunta

Yksityinen varhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Siuntio
  • Julkinen palvelu

Siuntion kunnassa varhaiskasvatuksen palveluseteli otettiin käyttöön 1.1.2019 alkaen koskemaan varhaiskasvatuksen järjestämistä yksityisillä palveluntuottajilla. Varhaiskasvatuksen palveluseteli on vaihtoehto siuntiolaisille perheille lapsen yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämiseen myös kuntarajojen ulkopuolella. Perheiden näkökulmasta palveluseteli lisää kuntalaisten valinnanvapautta kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen välillä, koska molemmissa on palvelusetelin kautta asiakasmaksun osuus sama. Palveluseteli on siis tulosidonnainen, joten palvelusetelin suuruuteen ja perheen omaan maksuosuuteen vaikuttavat lapsen ikä, perhekoko, varhaiskasvatusaika (tunteja viikossa) sekä perheen tulot. Palvelusetelillä lapsi voi saada varhaiskasvatuspaikan niiltä yksityisiltä varhaiskasvatuksen palveluntuottajilta, jotka Siuntion kunta on hyväksynyt palveluntuottajiksi.

Toimi näin

Perhe voi hakea palveluseteliä ja varhaiskasvatuspaikkaa yksityiseltä palveluntuottajilta vain, mikäli ko. tuottaja on hyväksytty kunnan puolelta tuottajaksi ennen kuin lapsen varhaiskasvatus alkaa. Mikäli sopiva paikka on löytynyt lapselle ja tuottaja on hyväksytty Siuntion kunnan puolelta palvelusetelituottajaksi, perhe hakee palveluseteliä kunnalta sitä eAsioinnin kautta tai sitä varten tarkoitetulla yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin hakemuslomakkeella. Palveluseteli myönnetään vain Siuntion kunnan hyväksymiin varhaiskasvatuksen toimintayksiköihin, jotka on hyväksytty palveluntuottajiksi. Perhe toimittaa allekirjoitetun hakemuksen kunnan sivistystoimistoon (Sivistystoimisto, Puistopolku 1). Kuoreen kirjoitetaan viitteeksi sana "palveluseteli" tai lomakkeet voi palauttaa varhaiskasvatus(at)siuntio.fi  Palvelusetelin hakemisessa huomioitava:-          Palveluseteliä tulee hakea kunnalta neljä kuukautta (4 kk) ennen varhaiskasvatuksen tarvetta            palvelusetelihakemuksella-          Jos hoidontarve johtuu äkillisestä työllistymistä  tai opiskelusta, vähimmäisjärjestelyaika on 2 viikkoa.-          Palveluseteliä tulee kuitenkin hakea viimeistään sen kalenterikuukauden aikana, jolloin asiakassuhde            palvelujen tuottajaan alkaa.-          Palveluseteliä ei voi hakea takautuvasti-          Palveluseteli myönnetään vähintään yhden kuukauden (1 kk) kestävään varhaiskasvatukseen. Palvelusetelissä lapsi ei voi samanaikaisesti olla kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, saada lasten kotihoidon tukea (alle 3v.) tai yksityisen hoidon tukea. Jos perhe on hakenut lapsellesi paikkaa myös kunnallisesta varhaiskasvatuksesta, kunnallinen hakemus lakkaa olemasta voimassa, kun perhe ottaa vastaan paikan palvelusetelituottajalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Lapsen huoltajat tekevät yksityisen palveluntuottajan kanssa sopimuksen varhaiskasvatuspalvelusta. Voit hakea lapsesi varhaiskasvatusmaksuihin Kelasta yksityisen hoidon tukea. Siihen kuuluvat hoitoraha, perheen tulojen mukaan määräytyvä hoitolisä sekä mahdollinen kuntalisä. Kuntalisän maksaa kunta. Jos kunnassasi on käytössä palveluseteli, voit hakea sitä.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa yksityisestä päiväkodista, joka järjestää varhaiskasvatusta. Yksityinen päiväkotihoito on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, viranomaisten valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa.

Yksityiset päiväkodit voivat tarjota varhaiskasvatusta esimerkiksi eri kielillä tai erityispedagogiikkaa, kuten montessori- tai steinerkasvatusta. Ne voivat painottaa erilaisia harrastuksia tai uskonnollista kasvatusta.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Perustiedot

Palvelusta vastaaSiuntion kunta
Alue Siuntio
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Siuntion kunta
Päivitetty: 8.12.2020