suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siuntion kunta

Yksityinen varhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Siuntio
  • Julkinen palvelu

Siuntion kunnassa varhaiskasvatuksen palveluseteli otettiin käyttöön 1.1.2019 alkaen koskemaan varhaiskasvatuksen järjestämistä yksityisillä palveluntuottajilla. Varhaiskasvatuksen palveluseteli on vaihtoehto siuntiolaisille perheille lapsen yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämiseen myös kuntarajojen ulkopuolella. Perheiden näkökulmasta palveluseteli lisää kuntalaisten valinnanvapautta kunnalli ...

Toimi näin

Perhe voi hakea palveluseteliä ja varhaiskasvatuspaikkaa yksityiseltä palveluntuottajilta vain, mikäli ko. tuottaja on hyväksytty kunnan puolelta tuottajaksi ennen kuin lapsen varhaiskasvatus alkaa. Mikäli sopiva paikka on löytynyt lapselle ja tuottaja on hyväksytty Siuntion kunnan puolelta palvelusetelituottajaksi, perhe hakee palveluseteliä kunnalta eAsioinnin kautta tai sitä varten tarkoitetulla yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin hakemuslomakkeella. Palveluseteli myönnetään vain Siuntion kunnan hyväksymiin varhaiskasvatuksen toimintayksiköihin. Perhe toimittaa allekirjoitetun hakemuksen kunnan sivistystoimistoon (Sivistystoimisto, Puistopolku 1) tai lomakkeet voi palauttaa salattuna viestinä varhaiskasvatus(at)siuntio.fi  Palvelusetelin hakemisessa huomioitava:-          Palveluseteliä tulee hakea kunnalta neljä kuukautta (4 kk) ennen varhaiskasvatuksen tarvetta palvelusetelihakemuksella-          Jos hoidontarve johtuu äkillisestä työllistymistä  tai opiskelusta, vähimmäisjärjestelyaika on 2 viikkoa.-          Palveluseteliä tulee kuitenkin hakea viimeistään sen kalenterikuukauden aikana, jolloin asiakassuhde palvelujen tuottajaan alkaa.-          Palveluseteliä ei voi hakea takautuvasti-          Palveluseteli myönnetään vähintään yhden kuukauden (1 kk) kestävään varhaiskasvatukseen. Palvelusetelissä lapsi ei voi samanaikaisesti olla kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, saada lasten kotihoidon tukea (alle 3v.) tai yksityisen hoidon tukea. Jos perhe on hakenut lapsellesi paikkaa myös kunnallisesta varhaiskasvatuksesta, kunnallinen hakemus lakkaa olemasta voimassa, kun perhe ottaa vastaan paikan palvelusetelituottajalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa yksityisestä päiväkodista, joka järjestää varhaiskasvatusta. Yksityinen päiväkotihoito on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, viranomaisten valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa.

Yksityiset päiväkodit voivat tarjota varhaiskasvatusta esimerkiksi eri kielillä tai erityispedagogiikkaa, kuten montessori- tai steinerkasvatusta. Ne voivat painottaa erilaisia harrastuksia tai uskonnollista kasvatusta.

Palvelusta vastaa

Siuntion kunta
Tekstistä vastaa: Siuntion kunta
Päivitetty: 15.2.2022