suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pieksämäen kaupunki

Yksityinen perhepäivähoito

  • Palvelu
  • Pieksämäki
  • Julkinen palvelu

Yksityinen perhepäivähoito on osa kaupungin tukemaa ja valvomaa päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo kuntien ja yksityisten palvelujen tuottajien päivähoitotoimintaa.

Yksityiset perhepäivähoitajat Pieksämäellä:

Ritva Tarvainen, Kourupiha 7, 76850 Naarajärvi, puh. 050 345 45 55

Toimi näin

Palveluseteli on tapa tukea kuntalaisia yksityisten päiväkotien palvelujen ja perhepäivähoidon käytössä. Kelan myöntämää kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea ei voi saada samanaikaisesti palvelusetelin kanssa ja ne täytyy lopettaa ennen siirtymistä palvelusetelin asiakkaaksi. Palvelussetelin saaja ei myöskään voi käyttää samanaikaisesti kunnallisia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja (kerhotoiminta).

Palvelusetelin hakeminen

Kaikki varhaiskasvatuspaikkaa lapselleen hakevat perheet täyttävät varhaiskasvatushakemuksen sähköisellä hakemuksella tai päiväkodeista ja perheiden talolta saatavalla paperilomakkeella. Hakemukseen merkitään toivomus varhaiskasvatuspaikasta. Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea 4 kk ennen varhaiskasvatuspaikan tarvetta. Jos paikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta, vähimmäisjärjestelyaika on 2 viikkoa.

Perheen ja varhaiskasvatuksen palvelunohjauksen yhteistyönä selvitetään lapsen varhaiskasvatusoikeus ja pyritään löytämään perheen arkeen ja lapsen kehitykseen sopiva varhaiskasvatuksen muoto, määrä ja paikka, joko kunnallisesta varhaiskasvatuksesta tai yksityiseltä palveluntuottajalta. Mikäli lapsen varhaiskasvatuspaikka tulee olemaan yksityisellä palveluntuottajalla, niin perhe ja palveluntuottaja sopivat varhaiskasvatuksen aloittamisesta ja tekevät palvelusopimuksen. Tämän jälkeen perhe hakee varhaiskasvatuksen palveluseteliä.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Lapsen huoltajat tekevät yksityisen perhepäivähoitajan kanssa sopimuksen varhaiskasvatuspalvelusta ja sen maksusta. Perhe voi hakea Kelasta yksityisen hoidon tukea.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa yksityisestä perhepäivähoidosta. Yksityinen perhepäivähoitaja on yrittäjä, joka tavallisesti järjestää varhaiskasvatusta omassa kodissaan. Ryhmässä voi olla neljä kokopäivähoitoa ja yksi osapäivähoitoa tarvitseva lapsi, joka on joko esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan ryhmään mukaan. Viranomaiset valvovat yksityistä perhepäivähoitoa.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Perustiedot

Palvelusta vastaaPieksämäen kaupunki
Alue Pieksämäki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pieksämäen kaupunki
Päivitetty: 9.10.2020