suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pieksämäen kaupunki

Yksityinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Pieksämäki
  • Julkinen palvelu

Yksityinen päivähoito on osa kaupungin tukemaa ja valvomaa päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo kuntien ja yksityisten palvelujen tuottajien päivähoitotoimintaa.

Yksityiset päiväkodit:

Päiväkoti Kätzlein, Kalevalankatu 38, 76100 Pieksämäki, puh. 045 170 6290, paivakotikatzlein@gmail.com

Päiväkoti Sylvin Syli, Sylvinkuja 1, 76130 Pieksämäki, puh. ...

Toimi näin

Palveluseteli on tapa tukea kuntalaisia yksityisten päiväkotien palvelujen ja perhepäivähoidon käytössä. Kelan myöntämää kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea ei voi saada samanaikaisesti palvelusetelin kanssa ja ne täytyy lopettaa ennen siirtymistä palvelusetelin asiakkaaksi. Palvelussetelin saaja ei myöskään voi käyttää samanaikaisesti kunnallisia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja (kerhotoiminta).

Palvelusetelin hakeminen

Kaikki varhaiskasvatuspaikkaa lapselleen hakevat perheet täyttävät varhaiskasvatushakemuksen sähköisellä hakemuksella tai päiväkodeista ja perheiden talolta saatavalla paperilomakkeella. Hakemukseen merkitään toivomus varhaiskasvatuspaikasta. Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea 4 kk ennen varhaiskasvatuspaikan tarvetta. Jos paikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta, vähimmäisjärjestelyaika on 2 viikkoa.

Perheen ja varhaiskasvatuksen palvelunohjauksen yhteistyönä selvitetään lapsen varhaiskasvatusoikeus ja pyritään löytämään perheen arkeen ja lapsen kehitykseen sopiva varhaiskasvatuksen muoto, määrä ja paikka, joko kunnallisesta varhaiskasvatuksesta tai yksityiseltä palveluntuottajalta. Mikäli lapsen varhaiskasvatuspaikka tulee olemaan yksityisellä palveluntuottajalla, niin perhe ja palveluntuottaja sopivat varhaiskasvatuksen aloittamisesta ja tekevät palvelusopimuksen. Tämän jälkeen perhe hakee varhaiskasvatuksen palveluseteliä.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa yksityisestä päiväkodista, joka järjestää varhaiskasvatusta. Yksityinen päiväkotihoito on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, viranomaisten valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa.

Yksityiset päiväkodit voivat tarjota varhaiskasvatusta esimerkiksi eri kielillä tai erityispedagogiikkaa, kuten montessori- tai steinerkasvatusta. Ne voivat painottaa erilaisia harrastuksia tai uskonnollista kasvatusta.

Palvelusta vastaa

Pieksämäen kaupunki
Tekstistä vastaa: Pieksämäen kaupunki
Päivitetty: 9.10.2020