suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Limingan kunta

Yksityinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Liminka
  • Yksityinen palvelu

Yksityinen päivähoito voi olla yksityistä päiväkotitoimintaa tai yksityistä perhepäivähoitoa. Limingassa on käytössä yksityisen hoidon tuen kuntalisä päiväkoti- ja perhepäivähoitoon. Limingassa on käytössä lisäksi yksityisen päiväkotihoidon tulosidonnainen palveluseteli.

Yksityiseen päivähoitoon voi saada yksityisen hoidon tukea ja yksityisen päivähoidon kuntalisää, joita haetaan Kelalta. Kuntalisää maksetaan täysimääräisenä, mikäli lapsi on kokopäivähoidossa yli 20 tuntia viikossa. Pienempää kuntalisää maksetaan, mikäli lapsella on enintään 20 tunnin varhaiskasvatusoikeus viikossa. Tukea maksetaan kaikilta muilta kuukausilta paitsi heinäkuulta. Kuntalisä maksetaan perheen jokaisesta edellytykset täyttävästä lapsesta.

Yksityisellä päivähoidolla tarkoitetaan sitä, että lapsi on hoidossa

• yksityisessä päiväkodissa

• yksityisellä perhepäivähoitajalla

• omassa kodissaan, jonne vanhemmat ovat palkanneet yksityisen hoitajan.

Kun lapsen hoitajana on kunnan hyväksymä yksityinen päivähoidon tuottaja, yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää voi saada yksityiseen kokopäivähoitoon. Tuki haetaan Kelan kautta. Harkinnanvaraisen kuntalisän saamisen edellytyksenä on, että lapsen hoidon tarve on kokopäiväinen.

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja (esim. sukulainen) tai yksityinen päivähoidon tuottaja (esim. yksityinen päiväkoti).

Osittaista hoitorahaa maksetaan silloin, kun vanhempi lyhentää työaikaansa alle 3-vuotiaan lapsensa hoidon vuoksi enintään 30 tuntiin viikossa. Lapsi voi tällöin olla joko kunnallisessa tai yksityisessä päivähoidossa. Kotihoidon tukea haetaan Kelalta.

Palveluseteli voidaan myöntää Limingan kunnassa asuvalle, joka hakee päivähoitoa liminkalaisesta yksityisestä päiväkodista. Päiväkotihoidon palvelusetelit ovat

• kokoaikainen palveluseteli (yli 5h/pv)

• 20h/vko palveluseteli

• osa-aikainen palveluseteli (12-13 pv/kk)

• esiopetukseen liittyvän varhaiskasvatuksen palveluseteli

Palveluseteli on lapsikohtainen ja sulkee pois Kelan maksaman kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen sekä kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Yksityisen päiväkotihoidon tarjoajat hinnoittelevat palvelunsa itse.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa yksityisestä päiväkodista. Yksityinen päiväkotihoito on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, viranomaisten valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa.

Yksityiset päiväkodit voivat tarjota esimerkiksi varhaiskasvatusta eri kielillä tai erityispedagogiikkaa, kuten montessori- tai steinerkasvatusta. Ne voivat painottaa erilaisia harrastuksia tai uskonnollista kasvatusta.

Voit hakea lapsesi varhaiskasvatusmaksuihin Kelasta yksityisen hoidon tukea. Siihen kuuluvat hoitoraha, perheen tulojen mukaan määräytyvä hoitolisä sekä mahdollinen kuntalisä. Kuntalisän maksaa kunta.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Perustiedot

Palvelusta vastaaLimingan kunta
Alue Liminka
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Limingan kunta
Päivitetty: 14.9.2020