suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Yksilöllistetty oppimäärä

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Jos oppilas ei tehostetun tai erityisen tuen tukitoimista huolimatta saavuta yleisen oppimäärän mukaisia tavoitteita, voivat oppilas, huoltaja ja opettajat yhdessä harkita oppiaineen tavoitteiden ja sisältöjen yksilöllistämistä. Yksilölliseen oppimäärään siirtyminen perustuu monialaisena yhteistyönä laadittuun pedagogiseen selvitykseen, jota Rovaniemen kaupungissa täydennetään koulupsykologin arvi ...

Toimi näin

Lisätietoja saat perusopetuksen opetussuunnitelmasta, koulun erityisopetushenkilöstöltä ja koululla työskentelevältä koulupsykologilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää, että oppilaan koulunkäynnistä tehdään pedagoginen selvitys, joka sisältää arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Yksilöllistäminen perustuu myös psykologin lausuntoon.

Ennen oppiaineen oppimäärän yksilöllistämistä on oppilaan saatava tehostettua tai erityistä tukea kyseisessä oppiaineessa. Oppiaineen tavoitteita tulee eriyttää painoalueittain. Painoalueiden mukaiset ydintavoitteet ja -sisällöt otetaan huomioon arvioinnissa. Mikäli oppilas näillä tukitoimilla saavuttaa arvosanan 5, ei oppiaineen oppimäärää ole välttämätöntä yksilöllistää. Rovaniemellä edellytetään psykologin arvio ennen yksilöllisen oppimäärän asettamista. Yksilöllisen oppimäärän vaikutus jatko-opintoihin tulee selvittää oppilaalle ja huoltajille.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen tai perusopetuksen oppimäärää voidaan yksilöllistää, jos oppilaalla ei ole edellytyksiä suoriutua perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärästä hyväksytysti. Tavoitteiden tulee olla oppilaalle sopivia ja riittävän haastavia.

Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä oppiaineittain. Yksilöllistämispäätöstä tarkastellaan tilanteen mukaan ja muutetaan tarvittaessa.

Palvelun toteuttaa

Rovaniemen kaupunki

Palvelusta vastaa

Rovaniemen kaupunki
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 1.12.2023