suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Yhteisöllinen asuminen

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Asumispalvelu- ja hoivayksiköissä tarjotaan kodinomaista, turvallista ja virikkeellistä, toimintakykyä ylläpitävää ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa elämän loppuun saakka. Palvelu sisältää myös kotihoitoa tukevaa asiakkaiden kokonaistilanteen kartoitusta ja arviointia, intervallihoitoa, lyhytaikaista jatkohoitoa sekä kuntoutusta.

Asumispalveluja järjestetään voimavaroja tukevassa ja viihtyisä ...

Toimi näin

Tausta ja lainsäädäntö

Yhteisöllistä asumista järjestetään henkilöille, joiden

  • toimintakyky on alentunut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi
  • hoidon ja huolenpidon tarve on toimintakyvyn alenemisen johdosta kohonnut.

Yhteisöllisessä asumisessa asiakas maksaa asunnostaan vuokraa tai vastikkeen sekä tarvitsemistaan palveluista käytön mukaan. Hän maksaa itse myös muut asumis-, ruoka- ja lääkekulunsa. Asiakas voi saada eläkkeensaajan asumistukea, hoitotukea ja sairaanhoitokorvauksia. Hän voi kalustaa asuntonsa itse.

Yhteisöllistä asumista voivat järjestää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat. Se lasketaan avohoidoksi.

Palvelun toteuttaa

SoTe kuntayhtymä

Palvelusta vastaa

SoTe kuntayhtymä
Tekstistä vastaa: SoTe ky/Perusturvaliikelaitos Saarikka
Päivitetty: 4.8.2023