suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Yhteisaluelain mukaisen osakaskunnan sääntöjen vahvistaminen

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Osakaskunta voi olla järjestäytymätön tai järjestäytynyt. Osakaskunnasta tulee järjestäytynyt, kun se on hyväksynyt itselleen säännöt ja aluehallintovirasto on vahvistanut säännöt.

Osakaskunta laatii toiminnalleen säännöt. Yhteisaluelain mukaan järjestäytyneen osakaskunnan säännöissä on mainittava vähintään seuraavat asiat:

  • osakaskunnan nimi ja kotipaikka sekä osakaskunnalle kuuluva yhteinen ...

Toimi näin

Osakaskunnan täytyy lähettää aluehallintovirastoon kirjallinen hakemus. Voit lähettää hakemuksen, kun säännöt hyväksyneestä kokouksesta on kulunut 60 päivää eikä kokouksen päätöksistä ole valitettu. Voit käyttää valmista hakemuslomakettamme. Hakemus voi olla myös vapaamuotoinen.

Mainitse hakemuksessa hakijan yhteystiedot.

Tarvitset hakemukseesi seuraavat liitteet:

  • Osakaskunnan kokouksessa hyväksytyt säännöt.

  • Kopio sen kokouksen pöytäkirjasta, jossa osakaskunnan säännöt on hyväksytty. Allekirjoitetusta pöytäkirjasta täytyy näkyä, että osakaskunnan kokouksessa on päätetty hyväksyä säännöt.

  • Selvitys osakaskunnan kokouksen päätösten lainvoimaisuudesta. Selvitykseksi käy käräjäoikeuden todistus tai osakaskunnan nimenkirjoitusoikeutta käyttävän henkilön vakuutus siitä, että kokouksen päätöksistä ei ole tehty oikaisuvaatimusta tai nostettu kannetta käräjäoikeuteen. Osakaskunta selvittää itse käräjäoikeudesta, onko kanteita nostettu.

Voit lähettää hakemuksesi liitteineen:

- sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.lansi@avi.fi

- postitse osoitteeseen: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, PL 5, 13035 AVI.

Kenelle ja millä ehdoin

Säännöt tulevat voimaan, kun olemme aluehallintovirastossa vahvistaneet säännöt ja päätös on saanut lainvoiman. Päätöksestä on tullut lainvoimainen, kun 30 päivän pituinen valitusaika on kulunut, eikä päätöksestä ole valitettu. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Vahvistamme osakaskunnan säännöt, jos ne ovat yhteisaluelain mukaiset eikä niistä aiheudu vahinkoa osakkaalle.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Aluehallintovirasto

Palvelusta vastaa

Aluehallintovirasto
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 29.3.2022