suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Vuorotyöpoikkeuslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Vuorotyössä vuorojen on vaihduttava säännöllisesti ja muututtava ennakolta sovituin ajanjaksoin. Yleensä vuorotyössä työvuorot seuraavat toisiaan välittömästi, mutta laki antaa mahdollisuuden myös enintään tunnin päällekkäisyyteen tai väliaikaan.

Töiden tulee kaikissa vuoroissa olla samanlaista ja työntekijän on tehtävä eri vuoroja. Vuorojen vaihtumisen tulee olla ennalta sovittu ja työntekijöiden on tiedettävä ennakolta vuoron kesto.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue voi myöntää luvan poiketa edellä mainituista vuorotyön rajoituksista. Työsuojelun vastuualue voi sallia esimerkiksi väljemmän määritelmän työvuorojen vaihtumiselle tai hyväksyä vuorotyöksi työaikajärjestelyn, jossa vuorot eivät muutu joidenkin työntekijöiden osalta lainkaan tai eivät ainakaan ennakolta sovituin ajanjaksoin.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue ratkaisee kaikki työaikalakia koskevat poikkeuslupahakemukset.

Toimi näin

Hae vuorotyöpoikkeuslupaa kirjallisella hakemuksella Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Liitä hakemukseen kirjallinen selvitys henkilöstön edustajien kuulemisesta. Voit käyttää luvan hakemiseen Poikkeuslupa vuorotyöhön -lomaketta. Lomakkeen ja Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen yhteystiedot löydät Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Vuorotyöpoikkeuslupa voidaan myöntää vain poikkeukseksi työvuorojen säännöllisestä vaihtumisesta tai työvuorojen muuttumisesta ennalta sovituin ajanjaksoin.

Työnantajan on varattava työntekijöiden edustajalle (luottamusmies/luottamusvaltuutettu tai näiden puuttuessa työsuojeluvaltuutettu) tilaisuus tulla kuulluksi lupahakemuksesta. Jos organisaatiossa ei ole edellä mainittua edustajaa, on kuulemismahdollisuus varattava kaikille työntekijöille, joita lupahakemus koskee.

Palvelu on maksuton.


Määräaika

Toimita lupahakemus Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle ennen luvalle haetun voimassaoloajan alkua.

Käsittelyaika

Käsittelyaika on 30 vuorokautta siitä, kun kaikki lupahakemukseen vaadittavat asiakirjat ovat saapuneet Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle.

Voimassaoloaika

Luvan voimassaoloaika määrätään poikkeuslupapäätöksessä. Lupahakemuksessa on määriteltävä, mille ajalle lupaa haetaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 23.4.2020