suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Vuorottelukorvaus

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa kokoaikatyössä ollut työntekijä siirtyy työnantajansa kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti vuorotteluvapaalle ja työnantaja palkkaa samaksi ajaksi työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön.

Vuorotteluvapaan ajalta maksetaan vuorottelukorvausta. Vuorottelukorvauksen suuruus on 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, johon sinulla olisi oike ...

Toimi näin

Vuorottelukorvausta haetaan omasta työttömyyskassasta vapaan alettua. Hakemuksen liitteenä tulee olla ainakin vuorottelusopimuksen kopio sekä palkkatodistus. Voit tulostaa hakemuslomakkeen osoitteesta www.tyj.fi/lomakkeet.

Työnantajan on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle työntekijän kanssa tehty vuorottelusopimus sekä luotettava selvitys (esim. työsopimus) työttömän palkkaamisesta vapaan ajaksi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Vapaalle jäävän työntekijän on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle työnantajan erillinen selvitys palkattomista poissaoloista välittömästi vapaata edeltävältä 13 kuukaudelta (esim. 13 kk:n palkkatodistus tai muu vastaava työnantajan antaman selvitys).

Vuorottelukorvaukseen ei liity omavastuuaikaa. Ensimmäisen hakemuksen jälkeen ei toimiteta jatkohakemuksia kuten ansiopäivärahassa, mutta kassalle tulee ilmoittaa vuorottelukorvaukseen vaikuttavista muutoksista välittömästi (esimerkiksi työllistymisestä).

Kenelle ja millä ehdoin

Vuorotteluvapaalle jääminen edellyttää, että

  • olet tehnyt kokoaikatyötä (yli 75 % alan enimmäistyöajasta)
  • olet tehnyt työnantajan kanssa sopimuksen vuorotteluvapaalle siirtymisestä
  • työnantaja palkkaa vuorotteluvapaan ajaksi TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön, joka täyttää vuorotteluvapaalain edellytykset
  • työsuhteesi samaan työnantajaan on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ennen vuorotteluvapaan alkamista ja
  • sinulla on ennen vuorotteluvapaan alkamista ollut työhistoriaa vähintään 20 vuotta.

Vuorotteluvapaalle jääville on yläikäraja. Vuorotteluvapaa on aloitettava vähintään kolme vuotta ennen työntekijän eläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen alaikärajan täyttymistä. Yläikäraja ei kuitenkaan koske ennen vuotta 1957 syntyneitä.

13 kuukauden työssäoloedellytykseen voi sisältyä yhteensä enintään 30 päivän palkaton poissaolo. Tähän palvelussuhdeaikaan voidaan lukea rinnasteiseksi ajaksi vain sairaudesta tai tapaturmasta johtuva poissaolo.

Jos olet ollut vuorotteluvapaalla aikaisemmin, työhistoriaedellytys kahden vapaan välillä on viisi vuotta.

Jos olet epävarma työhistoriaedellytyksen täyttymisestä, ota yhteyttä omaan työttömyyskassaasi. Muiden vuorotteluvapaan edellytysten osalta sinua neuvoo TE-toimisto.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Palvelualojen Työttömyyskassa, Työttömyyskassa Aaria, Yrittäjän Työttömyyskassa, YTK Työttömyyskassa, Opetus ja tiede -työttömyyskassa, Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassa, Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko, Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO, Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa, Avoin työttömyyskassa A-kassa, Super työttömyyskassa, Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa, Työttömyyskassa Pro

Muut vastuuorganisaatiot

Palvelualojen Työttömyyskassa, Työttömyyskassa Aaria, Yrittäjän Työttömyyskassa, YTK Työttömyyskassa, Opetus ja tiede -työttömyyskassa, Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassa, Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko, Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO, Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa, Avoin työttömyyskassa A-kassa, Super työttömyyskassa, Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa, Työttömyyskassa Pro

Palvelusta vastaa

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ
Tekstistä vastaa: Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ
Päivitetty: 18.8.2023