suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Uudenkaupungin kaupunki

Vuodeosastohoito

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Vuodeosastoilla 1 ja 2 hoidetaan akuuttia hoitoa vaativia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaita.

Sekä Uudenkaupungin että Vehmaan osastojen vierailuajat ovat klo 13.30-18.30.

Osastot tarjoavat lyhytaikaista ympärivuorokautista akuuttia sairaanhoitoa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntalaisille sekä Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen asukkaille. Osastolla on 37 potilaspaikkaa; joista 9 on varattu erikoissairaanhoidon sisätautipotilaille ja 5 erikoissairaanhoidon kirurgisille potilaille ja 23 perusterveydenhuollon akuuttipotilaille. Toiminta on osa toimivaa hoitoketjua. Osastoilla keskimääräinen hoitojakson pituus on 4-6 vuorokautta

Osastoilla työskennellään moniammatillisessa tiimissä, tiimiin kuuluu: erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon lääkärit, osastonhoitaja, apulaisosastonhoitajat, sairaanhoitajat, lähihoitajat/perushoitajat, fysioterapeutit, farmaseutti, osaston sihteeri, laitosapulaiset sekä tarvittaessa on käytössä toimintaterapeutti, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Osastoilla moniammatillisen tiimin osaaminen ja ammattitaito on laaja-alaista. Osaston henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti, jotta laaja-alainen osaaminen varmistetaan potilaiden hoidossa. Osasoilla hoidetaan mm. sydän-, telemetria, munuais-, keuhko- diabetes, infektio- aivoverenkiertohäiriö- trauma- leikkaus-, päihde ja mielenterveys ja saattohoitopotilaita.

Osastoilla keskitytään akuutteihin ongelmiin ja noudatetaan nopean kotiuttamisen ja kuntouttavan hoitotyön periaatteita tukemalla potilaan toimintakykyä.

Potilaat hoidetaan osastoilla kokonaisvaltaisesti ja hoidon jatkuvuus varmistetaan aina ennen kotiutusta ja pyrimme joustavaan siirtymiseen palveluketjuista toiseen.

Potilaan turvalliseen ja nopeaan kotiuttamiseen käytämme apuna vanhustyön kotiutustiimiä, kotihoidon sekä kotisairaalan palveluita.

Liiallisen puhelinliikenteen välttämiseksi toivomme, että lähiomaisista nimetään yksi henkilö, joka pitää yhteyttä hoitohenkilökuntaan ja välittää tietoja potilaan voinnista muille omaisille.

Organisaatiossa on käytössä SHQS- laatujärjestelmä, joka ohjaa toiminnan jatkuvaa kehittymistä. Ulkoinen laaduntunnustus v. 2014.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaUudenkaupungin kaupunki
Palvelusta vastaaUudenkaupungin kaupunki
Alue Kustavi, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Uudenkaupungin kaupunki
Päivitetty: 3.3.2020