suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Vientiselvityksen tekeminen yritysasiakkaana

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Tulli
Alue: valtakunnallinen
Palvelun kielet: suomi, ruotsi, englanti

Kun yritys vie tavaroita EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelle tai EU:n tullialueelle mutta veroalueen ulkopuolelle, on niistä annettava tullille vienti-ilmoitus, poikkeuksia lukuun ottamatta. Yleisin poikkeus on enintään 1 000 euron arvoiset postipaketit, jotka lähetetään EU:n tullialueen ulkopuolelle – tällaisista paketeista ei tarvitse antaa vienti-ilmoitusta.

Vienti-ilmoituksella viejä asettaa tavarat vientimenettelyyn. Vientimenettely päättyy, kun tavara poistuu EU:n alueelta. Siitäkin annetaan tullille ilmoitus. Viejä saa tällöin tullilta poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen, joka on viejälle selvitys siitä, että tavara on viety pois EU:n tullialueelta.

Vienti-ilmoituksen antamisesta on vastuussa viejä. Viejän kannattaa rekisteröityä Tullin vientiasiakkaaksi, koska se sujuvoittaa vienti-ilmoittamista Vienti-ilmoituspalvelussa, ja näin asiakas välttyy yleensä tullitoimipaikassa asioinnilta.

Vienti-ilmoituksen voi tehdä eri tavoin:

  • Asiointitavan valintaan vaikuttavat muun muassa tulliasioinnin määrä ja ilmoitusten laajuus.
  • Vienti-ilmoituksen voi tehdä itse verkossa Vienti-ilmoituspalvelussa. Palvelu on maksuton ja käytössä 24/7. Ilmoituksia voi antaa myös sähköisesti sanoma-asiointina. Sanoma-asiointi kannattaa valita asiointitavaksi, jos yritys tekee paljon ilmoituksia ja ilmoitukset sisältävät useita tavaraeriä.
  • Tulliselvityksen voi ostaa palveluna huolintaliikkeeltä tai Postilta. Toimintaohjeet ja lisätietoa saa palveluntarjoajalta.

Toimi näin

Tulliselvityksen tekeminen Vienti-ilmoituspalvelussa

Suosittelemme kirjautumaan palveluun Verohallinnon myöntämällä Katso-tunnisteella. Tunnistetun käyttäjän asiointi on sujuvampaa. Palvelu sisältää yksityiskohtaiset käyttöohjeet.

Vienti-ilmoituksen voi tehdä tunnistautuneena tai tunnistautumattomana. Suosittelemme antamaan vienti-ilmoituksen tunnistautuneena, koska tällöin asiointia tullitoimipaikassa ei yleensä tarvita. Yritys tunnistautuu palveluun Katso-tunnisteella (pääkäyttäjätunnus tai Katso-tunniste, johon on kytketty TULLI - Tulliselvitys rooli).

Kun yritys tekee vienti-ilmoituksen, se saa vienti-ilmoituspalvelusta viennin saateasiakirjan eli EAD:n. EAD:n pitää seurata tavaraa, ja sen tiedot pitää esittää EU:sta poistumisen yhteydessä viimeisessä tullitoimipaikassa. Kun tavara poistuu EU:n alueelta, vientitavaralle muodostuu poistumisvahvistettu luovutuspäätös. Poistumisvahvistettu luovutuspäätös on samalla selvitys siitä, että tavara on viety EU:n tullialueen ulkopuolelle.

Vienti-ilmoituksen tekeminen tunnistautumattomana asiakkaana vienti-ilmoituspalvelussa edellyttää asiointia asiakaspalvelua tarjoavassa tullitoimipaikassa. Tunnistautumaton asiakas saa ilmoituksen tehtyään palvelusta viitteen, joka asiakkaan on itse kirjattava muistiin ja ilmoitettava tullitoimipaikassa yhdessä vientitavaran ja lähetyksen asiakirjojen kanssa.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Palvelun toteuttaa: 
Tulli