suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Vientirekisteröintihakemus (ajoneuvo)

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Vientirekisteröinti voidaan tehdä aiemmin rekisteröimättömälle ajoneuvolle, joka luovutetaan Suomessa ja viedään täältä muussa valtiossa käytettäväksi. Myös rekisteristä poistettu, käytetty ajoneuvo voidaan vientirekisteröidä siirron ajaksi. Vientirekisteröinti voidaan tehdä myös ulkomailla tapahtuvaa kilpailutoimintaa varten – tällöin se on voimassa vain kilpailun ajan.

• Vientirekisteröityä ajo ...

Toimi näin

Täytä ja tulosta tarkoitustasi vastaava lomake. Liitä mukaan alkuperäiset täytetyt ja allekirjoitetut rekisteröintiasiakirjat. Toimita näin täydennetty hakemus osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM

Kenelle ja millä ehdoin

• Mikäli kyseessä on aikaisemmin rekisterissä ollut ajoneuvo tai yksityisesti maahantuotu ajoneuvo, tulee ajoneuvo aina rekisteröintikatsastaa Suomessa ennen vientirekisteröintiä

• Vientirekisteröinti edellyttää aina Suomessa voimassaolevan jatkuvan liikennevakuutuksen.

Palvelun toteuttaa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Palvelusta vastaa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 9.9.2021