suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Vientirekisteröintihakemus (ajoneuvo)

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Vientirekisteröinti voidaan tehdä aiemmin rekisteröimättömälle ajoneuvolle, joka luovutetaan Suomessa ja viedään täältä muussa valtiossa käytettäväksi. Myös rekisteristä poistettu, käytetty ajoneuvo voidaan vientirekisteröidä siirron ajaksi. Vientirekisteröinti voidaan tehdä myös ulkomailla tapahtuvaa kilpailutoimintaa varten – tällöin se on voimassa vain kilpailun ajan.

• Vientirekisteröityä ajoneuvoa saa Suomessa käyttää ennen maasta vientiä vain ajoneuvon siirtoon luovutuspaikalta vientipaikalle tai ajoneuvon omistajan maastamuuttoon liittyvään matkaan omistajan kotipaikalle ja sieltä edelleen vientipaikalle

• Vientirekisteröinti on voimassa aikaisemmin rekisteröimättömillä ajoneuvoilla vuoden rekisteröintikuukauden lopusta laskettuna

o Kohdemaan omasta kansallisesta lainsäädännöstä riippuu, saako suomalaisilla vientikilvillä ajaa kohdemaassa koko vientirekisteröinnin voimassaoloajan vai pitääkö ajoneuvo rekisteröidä kohdemaan ajoneuvorekisteriin

• Rekisteristä poistetun tai aikaisemmin Suomessa rekisteröimättömän käytetyn ajoneuvon vientirekisteröinti on voimassa vain Suomesta kohdemaahan suoritettavan siirtokuljetuksen ajan (1–30 vuorokautta kohdemaasta riippuen)

• Trafille ei tarvitse erikseen ilmoittaa ulkomaille rekisteröinnistä, eikä vientikilpiä tarvitse palauttaa ellei vientirekisteröintitodistuksessa niin erikseen mainita

o Asiakas voi kuitenkin halutessaan toimittaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin kopion ulkomaisesta rekisteröintitodistuksesta, jolloin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa tehdään vientirekisteröinnin poisto

Toimi näin

Täytä ja tulosta tarkoitustasi vastaava lomake. Liitä mukaan alkuperäiset täytetyt ja allekirjoitetut rekisteröintiasiakirjat. Toimita näin täydennetty hakemus osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM

Kenelle ja millä ehdoin

• Mikäli kyseessä on aikaisemmin rekisterissä ollut ajoneuvo tai yksityisesti maahantuotu ajoneuvo, tulee ajoneuvo aina rekisteröintikatsastaa Suomessa ennen vientirekisteröintiä

• Vientirekisteröinti edellyttää aina Suomessa voimassaolevan jatkuvan liikennevakuutuksen.

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Palvelusta vastaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 9.9.2021