suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Veteraanikuntoutus

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Kuntoutuksen tarkoituksena on rintamaveteraanin toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen niin, että hän selviytyy mahdollisimman pitkään itsenäisesti jokapäiväisistä toiminnoistaan.

Toimi näin

Rintamaveteraanikuntoutusta haetaan oheisen linkin tulostettavalla hakemuslomakkeella ja se tulee toimittaa Ikäosaamiskeskuksen toimistotyöntekijälle. Lomakkeen voi myös tilata soittamalla. Hakemuksen voi tehdä veteraani, hänen valtuuttamansa henkilö, omainen tai veteraanin puolesta sosiaali- ja terveysviranomainen. Hakemuksen liitteeksi riittää veteraanin palvelutarpeen arviointi. Lääkärinlausunto tulee hankkia, jos veteraanin terveydentila sitä vaatii tai toimintakykyluokka joudutaan määrittelemään uudestaan. Rintamaveteraani voi hakea kuntoutuksesta aiheutuneiden matkakustannusten korvausta Kelan toimistosta. Taksia käytettäessä se on aina tilattava Kelan palvelunumerosta Lappi 0800 302 240.

Kenelle ja millä ehdoin

Rintamaveteraanikuntoutukseen ovat oikeutettuja Suomessa asuvat rintamaveteraanit, jotka ovat osallistuneet vuosien 1939 – 1945 sotiin ja joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Rintamaveteraanille ja hänen aviopuolisolleen kuntoutus on maksutonta. Myös rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitos- ja päiväkuntoutukseen, mutta hänellä ei ole oikeutta avokuntoutukseen.

Valtio myöntää vuosittain rintamaveteraanien kuntoutukseen määrärahan, jolla kaupungin on määrä järjestää oman kuntansa rintamaveteraaneille kuntoutusta. Rintamaveteraanin kuntoutus voidaan toteuttaa laitos- , päivä-  tai avokuntoutuksena. Myös laitos- ja perhehoidossa asuvalla veteraanilla on oikeus saada em. kuntoutusta. Laitoskuntoutuspaikat ovat valtiokonttorin kilpailuttamia palveluntuottajia, kun taas päivä- ja avokuntoutuksen palveluntuottajissa noudatetaan kaupungin hankintasopimusta. Rintamaveteraanien kuntoutus perustuu lakiin rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1184/1988) ja asetukseen rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1348/1988). Lisäksi noudatetaan valtion viranomaisten antamia ohjeita (vuosittain tuleva ohjekirje).

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 3.9.2020