suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Vesistöjenhoitoavustus

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö tukee kyläalueiden omaehtoista kehittämistoimintaa. Avustuksien avulla lisätään asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuutta oman elinympäristönsä kehittämisessä. Vesistöjenhoidon tavoite on yleishyödyllinen ja vesien tilan parantaminen ja/tai vesien virkistyskäytön edistäminen. Lisäksi tavoitteeksi asetettiin, että alueelle suunnitellaan ja toteutetaan isompia vesienhoidollisia hankkeita yhteistyössä ELY-keskuksen ja VESKU -hankkeen kanssa.

Säätiö osoitti vesistöjen hoitotoimenpiteisiin 30 000 euroa vuodelle 2022. Haku on avoinna vuosittain huhtikuun ajan.

Toimi näin

Hae avustusta täyttämällä avustushakemuslomake, joka julkaistaan haun auetessa Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Avustushakemukset tulee toimittaa hakuaikana, viimeistään viimeisenä hakupäivänä klo 15 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakulomake: Sähköinen hakulomake

Toimita hakemuksen mukana seuraavat liitteet:

  • Todistus yhdistyksen / osakaskunnan perustamisesta (jos haette tukea ensimmäistä kertaa)
  • Selvitys: kuitit/todistukset aikaisemmin maksetun tuen käytöstä, tuloslaskelma ja tase.

Täytä Selvitys tuen käytöstä Rovaniemen kylien kehittämissäätiölle -lomake.

Voit lisätä liitteet sähköiseen hakemukseen mukaan tai lähettää kirjaamoon osoitteeseen:

Rovaniemen kaupunki, kirjaamo PL 8216, 96101 Rovaniemi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@rovaniemi.fi.

Kuoreen / sähköpostin otsikoksi merkintä: ”Vesistöjenhoitoavustus".

Kenelle ja millä ehdoin

Tukea myönnetään kyläalueilla toimiville rekisteröidyille yhdistyksille, jotka ovat rekisteröity ennen vuotta 2022.

Tuen enimmäismäärä on 2000 euroa vesistöä kohden.

Hoitokalastus / hoitotoimenpide pitää suorittaa 2-3 vuotena peräkkäin ja avustusta on haettava erikseen jokaiselle toimenpidevuodelle.

Tuen maksamisen edellytyksenä on, että aiempien vuosien tukien selvitykset on hyväksytty.

Avustuksen kohteena olevat toimenpiteet

  • Kohteen kalarakenteen selvittäminen
  • Hoitokalastustoimenpiteet
  • Vesikasvillisuuden niitto
  • Hoitokalastuksen toteuttamisessa hankittavien pyydysten (rysät, katiskat) on oltava sellaisia, että niistä voidaan vapauttaa elävänä kalastuslain mukaan alamittaiset kalat sekä petokalat.

Tukea ei myönnetä:

Verkkojen, veneiden, perämoottoreiden yms. pienhankintoihin.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 1.4.2022