suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Vesihuoltojohtojen sijoituslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Tarvitset aina tienpitoviranomaisen luvan vesihuoltojohtojen (puhdas vesi, viemäri, hulevesi) sijoittamiseen sekä niiden huoltotöihin maantien tiealueella. Lupa on tilanteesta riippuen joko sijoituslupa tai työlupa.

Lupa-apuri auttaa oikean hakemustyypin valinnassa.

Mikäli hakemus sisältää hule- ja ylivuotovesien johtamista maantien sivuojaan tai ELY-keskuksen hulevesijärjestelmään, tulee hakemuksen liitteenä olla paikallisen ELY-keskuksen Liikenne-vastuualueen kanssa laadittu hulevesisopimus tai vähintään lausunto.

Hakemuksen sisältäessä vesihuoltojohdon sijoitusta tien suuntaisesti kevyen liikenteen väylän tai maantien rakenteisiin tai rakenteiden alle kaivamalla, tulee hakijan selvittää ennen hakemuksen jättämistä paikallisen ELY-keskuksen L-vastuualueelta, tekeekö se työstä toteuttamissopimuksen, joka tulee sijoitusluvan liitteeksi. Kyselyn hulevesi- tai toteuttamissopimuksen teosta voi lähettää paikallisen ELY-keskuksen kirjaamoon.

Jos vesihuoltoon liittyvä pumppaamo on välttämätöntä sijoittaa maantien suoja- tai näkemäalueelle, tarvitset lisäksi poikkeusluvan suoja- tai näkemäalueelle rakentamiseen. Jos pumppaamolle täytyy järjestää kulkuyhteys maantieltä, tarvitset myös liittymäluvan.

Ennen luvan hakemista sinun on tehtävä tarvittavat esiselvitykset ja selvitettävä tiealueella jo olemassa olevat johdot, rakenteet ja laitteet. Esikatselmus on tarpeellinen esimerkiksi silloin, jos reitillä on vaikea löytää tilaa johdolle, muulle rakenteelle tai työkoneelle, tai joudutaan arvioimaan tapauskohtaisesti vähimmäisetäisyyksiä tien rakenteisiin. Tee lopullinen sijoitussuunnitelma vasta esikatselmuksen jälkeen ja liitä katselmusmuistio hakemuksen liitteeksi.

Toimi näin

Käytä asiointiin ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua.

Kirjautuminen palveluun vaatii vahvan tunnistautumisen. Tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin

Sähköisessä asiointipalvelussa voit hakea sijoituslupaa vesihuoltojohtojen sijoittamiselle maanteiden tiealueille sekä työlupaa tiealueella työskentelyyn.

Jos täydennät hakemustasi myöhemmin, lähetä täydennyksesi sähköpostilla osoitteeseen vesihuoltojohdot@ely-keskus.fi. Kirjoita sähköpostiviestin aihekenttään asiointitunnus, diaarinumero (PIRELY/xx/20xx) tai hakijan nimi, työkohteen kunta ja tienumero.

Jos et voi asioida sähköisessä asiointipalvelussa, voit käyttää tulostettavia lomakkeita. Toimita hakemuslomake liitteineen sijaintikunnasta riippumatta Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon (PL 297, 33101 Tampere). 

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Tarkista ajantasaiset hinnat eri lupatyyppien verkkosivuilta.

Luvan hinta määräytyy lupatyypin, tien pituussuuntaisen asennuksen pituuden sekä alitusten määrän mukaan. Myös kielteinen päätös on maksullinen.


Määräaika

Työtä ei saa aloittaa ennen myönteisen päätöksen saamista. Tarkemmat ehdot määritellään lupapäätöksessä.

Käsittelyaika

Tarkista keskimääräinen käsittelyaika ELY-keskuksen verkkosivuilta. Puutteellisesti täytetty hakemus, puuttuvat liitteet tai esiselvitykset hidastavat hakemuksen käsittelyä.

Voimassaoloaika

Lupapäätöksen voimassaoloaika on lupakohtainen ja se ilmoitetaan lupapäätöksessä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 17.1.2022