suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Vesihuolto

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Sodankylän kunta
Alue: Sodankylä
Palvelun kieli: suomi

Sodankylässä kunnan vesihuollosta vastaa kirkonkylän alueella kunnan tytäryhtiö Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy. Kiinteistön liittäminen vesihuoltoverkostoon tehdään liittymishakemuksessa olevien asiakirjojen sekä laitoksen lausunnon ja ohjeistuksen mukaisesti. Tonttijohtojen liittämiset liitoskaivoon ja runkovesijohtoon saa tehdä vain vesilaitoksen asentaja tai hänen valvonnan alainen, pätevyytensä todistanut asentaja.

Luoston alueella vesihuollosta vastaa Pyhä-Luoston Vesi Oy. Kotisivut: http://www.pyha-luostovesi.fi/.

Kakslauttasen alueella vesihuollosta vastaa Inarin Lapin Vesi Oy.

Muiden sivukylien vesihuoltoyhtiöiden ja -osuuskuntien tiedot löydät kunnan kotisivuilta.


Toimi näin

Lisätietoja kiinteistön liittämisestä vesihuoltoverkostoon kirkonkylän alueella antaa vesilaitospäällikkö Alpo Lakkala, p. 0400 399 138, alpo.lakkala@sodankyla.fi. Muiden yhtiöiden ohjeet löydät yhtiöiden kotisivuilta (Luoston ja Kakslauttasen alue). Sivukylien vesihuoltoyhtiöiden ja -osuuskuntien tiedot löydät Sodankylän kunnan kotisivuilta.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Vesi- ja viemäriverkkoon liittymisestä peritään kiinteistön omistajalta hinnaston mukainen maksu.


Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirretään uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti on hoidettu asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.


Palvelun toteuttaa: Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy (ostopalvelu tai muu sopimussuhde)