suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Honkajoen kunta

Vesihuolto haja-asutusalueella

  • Palvelu
  • Kankaanpää
  • Julkinen palvelu

Kun kiinteistönomistaja haluaa liittää kiinteistön vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on käännyttävä vesihuoltolaitoksen puoleen. Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta kunnan sille hyväksymällä toiminta-alueella. Vesihuollolla turvataan väestölle moitteeton talousvesi sekä asianmukainen viemäröinti ja jätevesien käsittely.

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) muutos (19/2017) tulivat voimaan 3.4.2017. Merkittävin muutos tuli puhdistusvaatimusten noudattamisen siirtymäaikoihin, joiden pääperusteina ovat nyt vesiensuojelulliset tekijät.

Kaikkien asuinkäytössä olevien ja vapaa-ajan rakennusten kiinteistöjen pohjavesialueilla ja alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä on täytettävä ympäristönsuojelulain, hajajätevesiasetuksen ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset 31.10.2019 mennessä. Jätevedet johdetaan umpisäiliöön tai putkistoa myöten vähintään 100 metrin etäisyydelle vesistöstä ja pohjavesialueen rajasta. Pohjavesialueilla jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty.

Rannasta yli 100 metrin päässä järjestelmän korjausvelvoite tulee, kun tehdään sellaisia muutostöitä, joille on haettava lupa rakennusvalvontaviranomaiselta.

Uudisrakentamisen yhteydessä uuden jätevesiasetuksen velvoite lankeaa automaattisesti paikasta riippumatta.

Ennen 9.3.1943 syntyneet kiinteistön omistajat ja siellä asuvat, ovat velvoitteen ulkopuolella. Velvoite ei koske vapaa-ajan rakennuksia.

Toimi näin

Jätevesijärjestelmän muuttamisesta tai uuden järjestelmän rakentamisesta on tehtävä ilmoitus kunnan rakennusvalvontaan rakennustarkastajalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Kunnan rakennustarkastajalta ja jätevesien osalta myös PoSa:n ympäristöpalveluista saat maksutta tietoa vesihuollon järjestämisvaihtoehdoista.

Tausta ja lainsäädäntö

Haja-asutusalueella kiinteistöjen vesihuolto ja jätevesien käsittely perustuvat pääosin kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin. Ellei yleiseen vesijohtoverkkoon liittyminen ole mahdollista, lähellä toisiaan sijaitsevat kiinteistöt voivat perustaa yhteisen vesiosuuskunnan. Osuuskunnan jäsenet jakavat vastuut ja kustannukset keskenään.

Mikäli kiinteistö käyttää kaivovettä, veden laatu ja turvallisuus on mahdollista varmistaa laboratoriotutkimuksessa. Kunnan ympäristöviranomaiset antavat asiassa neuvontaa.

Jätevesien käsittelyssä on noudatettava vesihuoltolain ja ympäristölain määräyksiä. Kiinteistöllä voi olla oma jätevesisäiliö, joka tyhjennetään säännöllisesti tai tarpeen mukaan. Kiinteistöllä voi myös olla oma jätevesien käsittelyjärjestelmä. Kunnan ympäristöviranomaisilta saa tietoa talous- ja jätevesien käsittelyn vaihtoehdoista.

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHonkajoen kunta
Palvelusta vastaaHonkajoen kunta
Alue Kankaanpää
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Honkajoen kunta
Päivitetty: 4.6.2020