suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Vesi- ja viemäriliittymissopimuksen siirtäminen

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Kempeleen Vesihuolto Oy
Alue: Kempele
Palvelun kieli: suomi

Kiinteistön omistajan vaihtuessa on myyjän ja ostajan yhdessä täytettävä ja allekirjoitettava vesiliittymissopimuksen siirtoasiakirja . Siirtoasiakirja on tulostettavissa Kempeleen Vesihuolto Oy:n kotisivuilla osoitteessa: http://kempeleenvesihuolto.fi/muuttajalle/liittymissopimuksen-siirtoasiakirja/. Siirtoasiakirjan voi myös tilata toimiston asiakaspalvelusta 08 8828 300 tai toimisto@kempeleenvesihuolto.fi. Täytetty siirtoasiakirja toimitetaan toimistolle joko postitse tai suoraan toimistoon tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen toimisto@kempeleenvesihuolto.fi.


Toimi näin

Sekä kiinteistön myyjän että ostajan on täytettävä omat tietonsa siirtoasiakirjaan sekä allekirjoitettava se. Täytetyn siirtoasiakirjan voi toimittaa vesiyhtiön toimistolle sähköpostin liitteenä, postittamalla tai toimittamalla suoraan toimistolle.


Kenelle ja millä ehdoin

Liittymismaksun tulee olla maksettu ja muut sopimuksen ehdot on täytetty tai uusi liittyjä on ottanut edellä mainitut velvoitteet nimenomaisesti vastattavakseen.


Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirretään uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti on hoidettu asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.


Palvelun toteuttaa: 
Kempeleen Vesihuolto Oy