suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Verkkosivu

Terveyden edistämisen määräraha

Vastuuorganisaatio: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Kieli: suomi, ruotsi, englanti

Terveyden edistämisen määräraha on harkinnanvarainen, vuosittain haettavaksi julkaistava rahallinen tuki. Määrärahasta myönnetään valtionavustuksia 1–3 vuotta kestäviin terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin sekä terveyden edistämistä tukeviin tutkimushankkeisiin ja ohjelmiin.

Terveyden edistämisen määrärahan tavoitteena on tukea terveyden edistämistä sekä päihteiden käytön ja tupakoinnin ehkäisyä ja vähentämistä. Sen mitoituksessa otetaan huomioon väestön terveyskäyttäytyminen, päihteiden käytön ja tupakoinnin yleisyys sekä niistä aiheutuneet haitat. Terveyden edistämisen määräraha perustuu lakiin terveyden edistämisen määrärahasta (333/2009) ja valtioneuvoston asetukseen terveyden edistämisen määrärahasta (535/2009).


Missä asioissa tämä kanava palvelee?

Katso kaikki palvelut, joihin tämä verkkosivu liittyy.