suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Verkkosivu

Rakennusvalvonnan taksat

Vastuuorganisaatio: Paimion kaupunki
Kieli: suomi

Rakennusvalvonnan taksat

Paimion kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut:

"Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan viranomais-tehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa."

Paimion kaupungin ympäristölautakunta on kokouksessaan 31.03.2016 § 26 päättänyt viranomaistehtävien maksujen yleisistä periaatteista.

Maksuista on kuulutettu 24.05.2016 ja ne ovat tulleet voimaan 01.06.2016.


Käytön tuki

Verkkoasioinnin käytön tuki: rakennusvalvonta@paimio.fi

Missä asioissa tämä kanava palvelee?

Katso kaikki palvelut, joihin tämä verkkosivu liittyy.