suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Verkkosivu

Oulunliikenne.fi -palvelu

Vastuuorganisaatio: Oulun kaupunki
Kieli: suomi, ruotsi, englanti, venäjä

Oulunliikenne.fi-palvelu on seudullinen liikennetiedon reaaliaikapalvelu, jossa esitetään Oulun seudun viranomaisten keräämiä sekä itse tuottamia tietoja liikenteestä ja liikkumiseen vaikuttavista tekijöistä havainnollisesti karttapohjalla. Palvelussa esitetään tietoja kävelystä, pyöräilystä, joukkoliikenteestä ja autoliikenteestä. Esitetyt tiedot tulevat Liikenneviraston, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Oulun kaupungin tiesään ja liikenteen mittausjärjestelmistä, liikenteenohjausjärjestelmistä, joukkoliikenteen infojärjestelmästä sekä muista tietojärjestelmistä.

Palvelussa pystyy siirtymään eri kulkumuotojen välillä ja tarkastelemaan kartalta erilaisia tietoja samanaikaisesti. Joukkoliikenteen osalta palvelussa esitetään aikataulu- ja reaaliaikatietoja mm. bussien todelliset lähtöajat pysäkeittäin sekä reaaliaikainen sijaiti kartalla. Autoliikenteelle on tarjolla tietoja mm. liikkumista haittaavista häiriöistä, ajokelistä, liikenteen sujuvuudesta ja ruuhkista sekä väylästöllä olevista kameroista. Palvelu sisältää joukkoliikenteen, kävelyn, pyöräilyn ja autoilun reittioppaat.

Huomaa: Esitettävien havaintotietojen oikeellisuuteen vaikuttavat palveluntoteuttajasta osin riippumattomat säähän ja keliin sekä havaintolaitteiden ja sähköisten järjestelmien toimintaan liittyvät tekijät. Tiedot eivät siten aina ole tarkkoja tai niitä voi puuttua. Näytetyt havaintoarvot perustuvat sivun tuottamishetkellä käytettävissä olleeseen uusimpaan tietoon. On varauduttava siihen, että todelliset olosuhteet voivat poiketa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista.

Palaute ja kehitysideat: oulunliikenne@infotripla.fi

Joukkoliikenteen aikatauluja ja reittejä koskeva palaute: http://www.oulunjoukkoliikenne.fi/asiakaspalvelu


Käytön tuki

Verkkoasioinnin käytön tuki:

Joukkoliikenteen asiakaspalvelu
+358 0855840400 
(pvm/mpm)

Missä asioissa tämä kanava palvelee?

Katso kaikki palvelut, joihin tämä verkkosivu liittyy.