suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Verkkosivu

Ohje: luontomatkailuyritysten toiminta suojelualueilla

Vastuuorganisaatio: Metsähallitus
Kieli: suomi

Metsähallituksen hoitamien alueiden käyttö matkailun yritystoimintaan perustuu lupaan tai sopimukseen. Poikkeuksena on jokamiehenoikeuden periaatteiden tai järjestyssääntöjen mukainen yritystoiminta, joka on suojelualueilla mahdollista ilman lupaa tai sopimusta.

Luontopalvelut solmii luontomatkailuyrittäjien kanssa sopimuksia, joiden tavoitteena on suojelutavoitteet huomioiva, ns. kestävä käyttö. Lisäksi tavoitellaan yhteistyöyritysten, Metsähallituksen luontopalvelujen sekä suojelualueiden tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisäämistä. Yhteistyön tavoitteena on myös edistää tuotekehitystä ja viestintää sekä palvella yhteisiä asiakkaita mahdollisimman hyvin.

Luontopalvelujen tavoitteena on yhteistyösopimuksen laatiminen aina, kun yritys käyttää suojelu-, erämaa- tai suojeluohjelma-aluetta tai muutoin selvästi profiloituu niihin. Sopimukset tehdään aina määräajaksi, yleensä kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Hyvästä yhteistyöstä hyötyvät kaikki. Metsähallitus tavoittelee sitä, että suojelualueilla tapahtuva yritystoiminta perustuu kestävän luontomatkailun periaatteisiin. Yritykset, jotka sitoutuvat näihin periaatteisiin saavat mm. yrityksen tiedot ja linkityksen Luontoon.fi-verkkopalveluun, käyttöoikeuden alueen tunnukseen, erilaisia raportteja luonnosta ja kävijäseurannasta jne. Lisäksi yhteistyöyritysten kanssa järjestetään säännöllisesti tapaamisia, jolloin vaihdetaan kuulumisia ajankohtaisista asioista.


Missä asioissa tämä kanava palvelee?

Katso kaikki palvelut, joihin tämä verkkosivu liittyy.