suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio: Kemijärven kaupunki

Neuvola

  • Verkkosivu
Kieli: suomi

Neuvolatoiminta sisältää perhesuunnittelu- ja äitiysneuvolan, lastenneuvolan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, aikuisvastaanoton ja erilaiset seulontatutkimukset.

Perhesuunnittelu on kokonaisvaltaista naisen ja miehen seksuaaliterveyden edistämistä ja ylläpitämistä.

Perhesuunnitteluneuvolatoiminnan tavoitteena on auttaa ajoittamaan raskaus asiakkaan toivomalla tavalla ja siten vähentämään ei toivottuja raskauksia ja raskauden keskeytyksiä, sekä neuvonnan avulla ennaltaehkäisemään sukupuoliteitse tarttuvien tautien leviämistä.

Äitiysneuvola keskittyy huolehtimaan odottavan äidin ja syntyvän lapsen terveydentilasta ja valmentaa odottavaa äitiä, isää ja koko perhettä lapsen syntymään ja hoitoon.

Ensimmäinen vastaanottoaika varataan terveydenhoitajalle kun raskaus on todettu, neuvolassakäydään odotusaikana noin 10 - 12 kertaa ja neuvola lääkärillä noin kolme kertaa.

Odotusaikana on mahdollista osallistua perhe- ja synnytysvalmennukseen.

Lastenneuvola, neuvolassa lapsen kasvua ja kehitystä seurataan määräajoin, tuetaan vanhempia lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa.

Lastenneuvolassa käydään ensimmäisen ikävuoden aikana vähintään yhdeksän kertaa sekä 1-6 vuoden iässä vähintään kuusi kertaa.

Aikuisneuvolan vastaanotto, vastaanotolla annetaan yksilöllistä terveysneuvontaa ja sairaanhoidollista ohjausta sekä suoritetaan erilaisia toimenpiteitä mm. rokotusten anto, hemoglobiinin, verensokerin ja verenpaineen mittaukset.

Terveydenhoitajalla on mahdollisuus todistaa työstä poissaolo oman tai lapsen sairauden vuoksi.

Irtosolu l. papakokeet, irtosolukokeella pyritään löytämään kohdunsuun ja kohdunkaulan kanavan pahanlaatuiset muutokset.

Tutkimuksiin kutsutaan tarkastusvuonna 30, 35, 40, 45, 50, 55 ja 60 vuotta täyttävät naiset.

Kokeen ottaa terveydenhoitaja neuvolan vastaanotolla. Rinnat tutkitaan vastaanotolla ja asiakas ohjataan omatoimiseen rintojen tarkkailuun. PAPA -kokeen vastaus tulee postitse kotiin. Tutkimus kutsutuille ikäryhmille on maksuton.

Peruskoulussa terveydenhoitaja tarkastaa jokaisen oppilaan kerran lukuvuodessa, lääkäri viidennellä ja kahdeksannella luokalla.

Opiskelijatarkastus suoritetaan ensimmäisenä lukuvuonna. Oppilasta tavataan tarvittaessa useamminkin joko oppilaan omasta aloitteesta,

terveydenhoitajan kutsumana tai opettajan / oppilaan vanhemman suosituksesta.Terveydenhoitaja toimii yhteistyössä kodin, opettajien ja muiden asiantuntijoiden esim. lääkärin, psykologin ja fysioterapeutin kanssa.