suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Verkkosivu

Imeväisikäisten kaupallisten aineistojen tarkistus

Vastuuorganisaatio: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Kieli: suomi

STM:n asetuksen mukaan imeväisen ruokintaa koskevalla kaupallisella tiedotusaineistolla pitää olla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ennakkohyväksyntä. THL tarkistaa, esitelläänkö imetyksen edut ja vastaako tiedotusaineisto asetuksen esittämiä sisältövaatimuksia ja asetuksen henkeä.

Imetyksen edistämiseksi vauvaperheiden kanssa työskentelevien terveydenhuollon ammattilaisten tulee käyttää tiedotusmateriaalia, joka sisällöltään vastaa annettuja suosituksia. Direktiivi edellyttää, että perheiden ja muiden imeväisten ja pikkulasten ravitsemuksen kanssa työskentelevien tulee saada yhdenmukaista ja objektiivista tietoa pikkulasten ruokinnasta.

maksullinen: Tarkastuksesta peritään 320 € tai 800 € maksu tarkastustyön laajuudesta riippuen (STM:n Asetus 1019/2013).

Ennen aineiston lähettämistä THL:ään, aineiston tuottajan on välttämätöntä itse arvioida, miten hyvin aineisto täyttää STM:n asetuksen 267/2010 vaatimukset. Aineiston tuottaja liittää itsearvioinnin täytettynä hakemukseensa.


Missä asioissa tämä kanava palvelee?

Katso kaikki palvelut, joihin tämä verkkosivu liittyy.