suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Verkkosivu

Hakemus turvallisuusluvasta vapauttamiseksi

Vastuuorganisaatio: Säteilyturvakeskus
Kieli: suomi, ruotsi

Hakemus turvallisuusluvasta vapauttamiseksi

Säteilyn käyttö voidaan vapauttaa turvallisuusluvasta, jos se ei aiheuta terveydellistä haittaa tai vaaraa. Säteilyturvakeskus voi oikeutus- ja optimointitarkastelun perusteella vapauttaa toiminnan turvallisuusluvasta. Tällöin toiminta määrätään ilmoitettavaksi Säteilyturvakeskukselle. Luvasta vapauttamispäätöksessä määrätään tällöin myös mahdollisesta rekisteröintitarpeesta.

Säteilylain 17 §:ssä on lueteltu toiminnot, joihin turvallisuuslupaa ei tarvita. Merkittävimpiä luvasta vapautettuja toimintoja ovat:

• ionisoimattoman säteilyn käyttö

• kulutustavarana käytettävän säteilylaitteen käyttö (esim. palovaroitin)

• radioaktiivisten aineiden käyttö silloin, kun aineiden aktiivisuus on pienempi kuin vapaaraja

• radioaktiivisten aineiden kuljetus

Säteilyturvakeskuksen ohjeessa ST 1.5 on lisätietoja turvallisuusluvasta vapauttamisesta ja mm. radioaktiivisten aineiden vapaarajat.


Käytön tuki

Verkkoasioinnin käytön tuki: stuk@stuk.fi

Missä asioissa tämä kanava palvelee?

Katso kaikki palvelut, joihin tämä verkkosivu liittyy.