suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Verkkoasiointi

Vesihuoltotulkki

Vastuuorganisaatio: Suomen ympäristökeskus SYKE

Vesihuoltotulkki on Suomen ympäristökeskuksen kehittämä, verkkosivulla oleva helppokäyttöinen sovellus. Se auttaa etenkin haja-asutusalueiden asukkaita ja mökkiläisiä selvittämään oman asuin- tai vapaa-ajan kiinteistönsä sijainnin suhteessa pohjavesialueisiin ja vesistöihin. Sen perusteella selviää, koskevatko ympäristönsuojelulain uudet, jätevesijärjestelmien kunnostamista koskevat siirtymäsäännökset kiinteistöä vai eivät. Sovellus auttaa tarvittaessa myös kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän valinnassa.

Ehdotuksen kiinteistölle parhaiten soveltuvista jätevesijärjestelmistä saa vastaamalla Vesihuoltotulkissa muutamaan kysymykseen, jotka liittyvät kiinteistön ominaisuuksiin ja asukkaan omiin mieltymyksiin. Vastauksia esitettyihin kysymyksiin ei tallenneta, ja sovellusta voi käyttää niin monta kertaa kuin haluaa.

Vesihuoltotulkin tarjoamia vaihtoehtoja tarkasteltaessa on syytä ottaa huomioon, että ehdotukset ovat vain suuntaa-antavia, koska kaikkia erityistilanteita ei ole voitu sovellusta suunniteltaessa ottaa huomioon. Lisätietoja tarjolla olevista vaihtoehdoista saa tarvittaessa jätevesisuunnittelijoilta ja/tai kuntien ympäristöviranomaisilta.


Missä asioissa tämä kanava palvelee?

Katso kaikki palvelut, joissa tämä verkkoasiointi on käytössä.