suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Verkkoasiointi

Tulvakartat

Vastuuorganisaatio: Suomen ympäristökeskus SYKE

Verkkopalvelu tarjoaa tulvavaara- ja -riskikartat sekä muuta tulviin liittyvää tietoa.

Tiedot esitetaan kartalla, valittavana on seuraavat teemat:

 • Vesistötulvat: tulvavaara- ja tulvariskikartat (avovesi)
 • Meritulvat: tulvavaara- ja tulvariskikartat
 • Muut tulvavaara- ja tulvariskikartat (erikoisskenaariot)
 • Tulvakartoitustarvealueet (merkittävät tulvariskialueet 2011)
 • Havaitut tulva-alueet
 • Patojen vahingonvaara-alueet (tulvavaara-alueet)

Tulvariskikarttojen 250m x 250m riskiruuduissa esitetään:

 • asukkaiden arvioitu määrä,
 • erityiskohteet kuten sairaalat, oppilaitokset ja päiväkodit,
 • infrastruktuuri kuten tiet, energia- ja tietoliikenneverkot ja vesihuoltolaitosten laitteistot,
 • yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta merkittävä taloudellinen toiminta
 • kohteet, joiden toiminnasta voi tulvatilanteessa aiheutua ympäristön äkillistä pilaantumista sekä alueet, joilla pilaantumisesta voi aiheutua vahinkoa
 • kulttuuriperintökohteet

Osa palvelun sisällöstä on ELY-keskusten tuottamaa.

Palvelu on osa Tulvakeskuksen palveluvalikoimaa. Tulvakeskus ennustaa ja varoittaa tulvista sekä ylläpitää niihin liittyvää jatkuvaa tilannekuvaa. Tulvakeskus on Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteinen palvelu, joka perustuu tiiviiseen yhteistyöhön ELY-keskusten ja pelastuslaitosten kanssa.

Alue: valtakunnallinen

Missä asioissa tämä kanava palvelee?

Katso kaikki palvelut, joissa tämä verkkoasiointi on käytössä.