suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Verkkoasiointi

ARVO-ohjelmisto

Vastuuorganisaatio: Luonnonvarakeskus

ARVO-ohjelmisto tuottaa ennusteen hakkuuseen tulevan leimikon puuston puutavaralajeittaisesta kertymästä, läpimitta-pituusluokittaisesta jakaumasta sekä hakkuukertymän arvosta. Ennuste lasketaan leimikolle puulajikohtaisesti (vaihtoehdot: mänty, kuusi tai koivu).

Ennusteet perustuvat aiemmin hakkuukoneella kerättyjen puiden puukohtaisista mittaustiedoista (stm-tiedot) rakennettuun runkopankkiin. Käyttäjät voivat täydentää runkopankkia ohjelmaan rakennettujen rutiinien avulla itse tallentamalla sinne hakkuukoneaineistojaan, jotka vastaavat nimenomaan paikallisia, hakattavan leimikon kaltaisia metsiköitä.

Runkopankin lisäksi ARVO-ohjelmisto sisältää Luken maastomittausten pohjalta rakennetun laatupankin, jonka avulla tuotetulle stm-tasoiselle puujoukkoennusteelle voidaan ennustaa vikaisuustiedot huomioitavaksi runkojen katkonnassa. Ennuste eli ohjelmiston rakentama puujoukko voidaan myös katkoa halutuilla katkontaohjeilla huomioiden runkojen dimensiot sekä ulkoinen laatu.


Aukioloajat

Avoinna ympäri vuorokauden.


Missä asioissa tämä kanava palvelee?

Katso kaikki palvelut, joissa tämä verkkoasiointi on käytössä.