suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Velvoitetyöllistäminen

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Kaupungilla on lakisääteinen velvollisuus tarjota työtä työttömälle työnhakijalle. Velvoitetyöllistäminen on kuuden kuukauden mittainen työsuhde työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluville työnhakijoille. Työllistetyn tulee täyttää seuraava ehto: Hänen oikeutensa palkansaajan työttömyyspäivärahaan päättyy enimmäisajan johdosta, kun hän täyttää 57 vuotta, mutta ennen kuin hän täyttää 60 vuotta.

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Silloin kun työtön työnhakija ei työllisty avoimille työmarkkinoille. Hänelle ei myöskään voida järjestää soveltuvaa työttömyysturvalaissa tarkoitettua työllistymistä edistävää palvelua, kuntoutusta tai palkkatuettua työtä muun kuin kaupungin palveluksessa. Hänen kotikaupunkinsa

on TE-toimiston osoituksesta järjestettävä hänelle työntekomahdollisuus kuuden kuukauden ajaksi (työllistämisvelvoite).

Palvelun toteuttaa

Salon kaupunki

Palvelusta vastaa

Salon kaupunki
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 18.10.2022