suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Käräjä- ja hovioikeudet

Velkojana käräjäoikeudessa

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Riidattomien velkasaatavien ja muiden summaaristen riita-asioiden palvelun kautta kantaja (usein velkoja) voi toimittaa haastehakemuksensa käräjäoikeuden käsiteltäväksi, seurata haastehakemuksensa käsittelyä käräjäoikeudessa, hakea ratkaisunsa palvelun kautta ja siirtää sen lopulta ulosottoon.

Palvelun kautta voidaan tehdä hakemuksia, joissa on yksi kantaja (velkoja) ja yksi tai useampi vastaaja (velallinen). Hakemuksesta lähetetään lasku, kun käräjäoikeus on ratkaissut asian.

Riidattomia velkomusasioita ja muita summaarisia riita-asioita käsitellään yhdeksässä käräjäoikeudessa, joita ovat Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudet. Näiden käräjäoikeuksien summaaristen riita-asioiden tuomiopiirien kuntatiedot löydät tästä: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/riita-asiat_1/sahkoinenhaastehakemus/tuomiopiiritsummaarisissariita-asioissa.html

Kenelle ja millä ehdoin

Kantaja ei voi tehdä hakemusta käräjäoikeuteen, jos hänelle on jo annettu aiemmin asiasta riita- tai rikospuolen tuomio. Ulosottoon siirto asiointipalvelussa onnistuu vain asiointipalvelun kautta haetuilla ja käräjäoikeuden ratkaisemilla asioilla.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKäräjä- ja hovioikeudet
Palvelusta vastaaKäräjä- ja hovioikeudet
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Käräjä- ja hovioikeudet
Päivitetty: 31.5.2021