suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Poliisi

Vastaus poliisin automaattista liikennevalvontaa koskevaan kirjeeseen.

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Vilkkaasti liikennöidyillä teillä poliisi valvoo ajonopeuksia myös automaattisilla nopeusvalvontalaitteilla. Automaattisia nopeusvalvontalaitteita käytetään myös risteys- ja liikennevalovalvonnassa sellaisilla ajoväylillä, joilla perinteistä liikennevalvontaa on vaikea suorittaa. Kiinteillä valvontapisteillä suoritetusta valvonnasta ilmoitetaan tienvarsikyltein. Siirrettävin valvontalaittein tapah ...

Toimi näin

Poliisin sivuilla on linkki sähköiseen asiointipalveluun, jonka kautta voi vastata poliisin automaattista liikennevalvontaa koskevaan kirjeeseen.

Lisätietoja automaattisesta liikennevalvonnasta saa poliisin internet-sivuilta tai soittamalla poliisin neuvontapalveluun.

Kenelle ja millä ehdoin

Enintään 20 km:n ylinopeuksista määrättävä rikesakko voidaan lähettää kuljettajaa selvittämättä auton rekisteriin merkitylle omistajalle, haltijalle tai tilapäiselle käyttäjälle tavallisella kirjeellä. Rikesakon saanut voi vastustaa rikesakkoa ilmoittamalla asiasta tekopaikan poliisille 30 päivän kuluessa siitä kun hänen on katsottava saaneen asiasta tiedon.

Rikesakon saanut voi myös maksaa rikesakon, vaikka ei ole itse syyllistynytkään rikkomukseen. Tällöin rikkomus kuitenkin merkitään ajokorttirekisteriin asianomaisen henkilön rikkomukseksi ja otetaan huomioon harkittaessa ajokieltoon määräämistä toistuvien liikennerikkomusten johdosta.

Poliisi voi myös kuljettajaa selvittämättä antaa rikesakon sijasta vähäisestä ylinopeusrikkomuksesta postitse lähetettävän kirjallisen huomautuksen auton omistajalle, haltijalle tai tilapäiselle käyttäjälle. Huomautus ei aiheuta muita seuraamuksia eikä siitä tehdä vastaavaa merkintää rekisteriin.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Poliisi

Palvelusta vastaa

Poliisi
Tekstistä vastaa: Poliisi
Päivitetty: 15.3.2020