suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Polvijärven kunta

Varhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Polvijärvi
  • Julkinen palvelu

Polvijärven kunnassa varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja hoito- ja kasvatustehtävässä. Yhteistyössä kotien ja henkilöstön kanssa edistetään lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä tuottaen kunnalliset lasten ikä- ja kehitystasoa vastaavat kasvatus-, opetus- ja hoitopalvelut.

Kunnan järjestämää lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka eivät ole vielä koulussa. Päivähoitoa järjestetään päiväkodissa, perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäiväkodissa. Polvijärvellä on kaksi päiväkotia, Päiväkoti Peukaloinen ja Sotkuman päiväkoti, joista Päiväkoti Peukaloinen toimii vuoropäiväkotina. Lapselle voi myös hakea paikkaa perhepäivähoidosta ja ryhmäperhepäiväkodista.

Jokaiselle lapselle laaditaan vuosittain oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä kasvattajahenkilöstön ja lapsen huoltajien kanssa. Tarvittaessa lapsella on mahdollisuus yksilöllisesti suunniteltuihin varhaiskasvatuksen palveluihin, joita voidaan sunnitella, toteuttaa ja arvioida yhdessä lapsen, perheen, terapeuttien sekä kiertävän lastentarhanopettajan toimesta.

Polvijärvellä varhaiskasvatusta tarjotaan lapselle kuuluvana oikeutena 20 h/vko. Tarvittaessa huoltajilla on myös mahdollista hakea harkinnanvaraista laajempaa varhaiskasvatuspaikkaa, jolloin varhaiskasvatuksen viikkotuntimäärä on suurempi. Päätöksen harkinnanvaraisesta varhaiskasvatuksesta ja sen laajuudesta tekee varhaiskasvatusjohtaja.

Toimi näin

Lapsen varhaiskasvatuspaikkaa haetaan hakemuslomakkeella. Lomakkeen voi tulostaa Polvijärven kunnan Pedanet-sivustolta (Varhaiskasvatus) tai hakea päiväkodeista. Täytetty ja allekirjoitettu lomake palautetaan koulutoimistoon. Päivähoitopaikkaa haetaan 4 kuukautta ennen päivähoidon tarpeen alkamista, mutta kuitenkin akuutin hoidon tarpeen tilanteissa viimeistään 2 viikkoa ennen hoidon tarpeen alkamista.

Tiedon päivähoitopaikasta perhe saa postitse, jonka jälkeen perheen tulee vahvistaa päivähoitopaikan vastaanottaminen. Päivähoidon sijoituspäätöksen saavuttua on suositeltavaa sopia lapsiryhmän kasvattajien kanssa lapselle ja perheelle sopivimmista päivähoitoon tutustumiskäytänteistä.

Mahdollisia varhaiskasvatuksen uusia asiakasperheitä pyydetään jättämään lapsesta hoitohakemus syksyn aikana, mikäli lapselle toivotaan kunnallista hoitopaikkaa kevään toimintakaudelle 2018. Näin huoltajan toiveet mahdollisesta lapsen ensisijaisesta hoitomuodosta ja -paikasta voidaan huomioida lapsiryhmien suunnittelussa.

Viimeistään 2 viikkoa hoidon aloituksesta perheen tulee ilmoittaa myös maksupäätöksen tekemistä varten tarvittavat tiedot kuten perheen koko, huoltajien tulotiedot sekä sopimustiedot lapsen hoitoaikaan tai hoitoaikavarauksiin liittyen. Lisätietoja varhaiskasvatuksen palveluista, päivähoitomaksuista, varhaiskasvatuksen hallinnosta, yksityisistä palvelumuodoista ja päivähoidon palveluohjauksesta sekä tilapäisestä päivähoidosta voi tiedustella varhaiskasvatusjohtajalta sekä lukea varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeesta (http://webdynasty.pohjoiskarjala.net/Dynasty/Polvijarvi/kokous/201732-9-1.PDF).

Päivähoidon irtisanoutuminen tulee tehdä kirjallisena, ja se palautetaan varhaiskasvatusjohtajalle mielellään 2 kuukautta ennen palveluntarpeen päättymistä, mutta viimeistään 2 viikkoa ennen palveluntarpeen päättymistä.

Kenelle ja millä ehdoin

Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen 20 h/vko on silloin

- kun huoltaja hoitaa perheen toista lasta äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla sekä kotihoidontuella,

- kun huoltaja on työtön,

- kun huoltaja on eläkkeellä,

- kun huoltaja on lomautettu, vuorotteluvapaalla, virkavapaalla tai pidätettynä virantoimituksesta tai

- kun huoltaja teke vapaaehtoistyötä, talkootyötä tai palkatonta työtä.

Lapsen laajempi harkinnanvarainen varhaiskasvatuspaikka on haettavissa, mikäli

- huoltaja/t ovat kokoaikaisessa tai päätoimisessa työssä (hakemuksen liitteeksi palkka- tai muu työnantajan antama todistustyösuhteesta)

- huoltaja/t ovat päätoimisia opiskelijoita (hakemukseen liitteeksi opiskelutodistus oppilaitokselta)

- huoltaja/t ovat yrittäjiä (hakemukseen liitteeksi riittävät tiedot yritystoiminnasta) tai

- laajempi tarve on lapsesta tai perheestä johtuva muu syy (esim. kuntouttava/avohuollon tukitoimi).

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelusta vastaaPolvijärven kunta
Palvelun toteuttaaPolvijärven kunta
Alue Polvijärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Polvijärven kunta
Päivitetty: 1.11.2019