suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mäntyharjun kunta

Varhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Mäntyharju
  • Julkinen palvelu

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Mäntyharjun kunnallinen varhaiskasvatus tarjoaa lapselle mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen kasvuun, oppimiseen ja hoitoon, leikkiin sekä ystävyyssuhteisiin vertaisryhmässä. Toiminta on varhaiskasvatussuunnitelman perus ...

Toimi näin

Sosiaaliasiamiehen tehtävä ja muistutusmenettely

Varhaiskasvatuslain (540/2018, 53 §) mukaan sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja avustaa myös varhaiskasvatuksen asiakkaita kuten sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettu laki (812/2000, 24 §) edellyttää. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisalla toimii kolme sosiaali- ja potilasasiamiestä.

Mikäli huoltajalla nousee kysymyksiä varhaiskasvatuksen arjesta tai toimintatavoista, kannustamme huoltajia ensisijaisesti ottamaan asian puheeksi henkilöstön tai tarvittaessa varhaiskasvatuksen johtajan kanssa. Tavoitteena on, että asiat voidaan ratkaista keskustelemalla lasta hoitavan henkilöstön kanssa. Huoltajalla on kuitenkin myös mahdollisuus laatia muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta.

Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta varhaiskasvatuksen tai sivistystoimen johtavalle viranhaltijalle. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä.

Muistutus on kirjattava ja käsiteltävä asianmukaisesti ja siihen on annettava vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä (Varhaiskasvatuslaki 54§ 540/2018).

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatus perustuu varhaiskasvatuksesta annettuun lakiin (varhaiskasvatuslaki 540/2018), asetukseen sekä kansalliseen että Mäntyharjun kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Palvelun toteuttaa

Mäntyharjun kunta

Palvelusta vastaa

Mäntyharjun kunta
Tekstistä vastaa: Mäntyharjun kunta
Päivitetty: 24.2.2023