suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mäntyharjun kunta

Varhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Mäntyharju
  • Julkinen palvelu

Mäntyharjun kunnallinen varhaiskasvatus tarjoaa lapselle mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen kasvuun, oppimiseen ja hoitoon, leikkiin sekä ystävyyssuhteisiin vertaisryhmässä. Toiminta on varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja Mäntyharjun kunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa. Varhaiskasvatuksen toimintakausi alkaa aina kuluvan vuoden elokuussa.

Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen hyvän itsetunnon, sosiaalisten valmiuksien, erilaisuuden hyväksymisen sekä hyvien tapojen omaksuminen turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Punaisena lankana on leikki, vuorovaikutus ja läsnäolo.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle (varhaiskasvatuslaki 540/2018) yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman avulla asetetaan yhteisiä tavoitteita ja sovitaan yhdessä siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistetään suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksessa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on sähköisessä muodossa ja löytyy varhaiskasvatuksessa olevan lapsen osalta varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmästä.

Toimi näin

Sosiaaliasiamiehen tehtävä ja muistutusmenettely

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on myös varhaiskasvatuksen osalta neuvoa asiakkaita varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä ja tiedottaa asiakkaan oikeuksista. Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 24 §:ssä tarkoitettu sosiaaliasiamiestoiminta on kunnassa järjestetty osana Essoten palveluja. Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävät on Essotessa yhdistetty.

Mikäli huoltajalla nousee kysymyksiä varhaiskasvatuksen arjesta tai toimintatavoista, kannustamme huoltajia ensisijaisesti ottamaan asian puheeksi henkilöstön tai tarvittaessa varhaiskasvatuksen johtajan kanssa. Tavoitteena on, että asiat voidaan ratkaista keskustelemalla lasta hoitavan henkilöstön kanssa. Huoltajalla on kuitenkin myös mahdollisuus laatia muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta.

Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta varhaiskasvatuksen tai sivistystoimen johtavalle viranhaltijalle. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä.

Muistutus on kirjattava ja käsiteltävä asianmukaisesti ja siihen on annettava vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä (Varhaiskasvatuslaki 54§ 540/2018).

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMäntyharjun kunta
Palvelusta vastaaMäntyharjun kunta
Alue Mäntyharju
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Mäntyharjun kunta
Päivitetty: 31.8.2021