suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Varhaiskasvatuksen vaihtoehdot

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Varhaiskasvatusta tarjotaan kunnallisissa päiväkodeissa ja yksityisissä päiväkodeissa. Varhaiskasvatusta järjestetään joko kokopäiväisenä tai osa-aikaisena. Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen viikoittainen tuntimäärä on 20 tuntia. Osa-aikaisten lapsiryhmien toiminta on painottuu joko aamu tai iltapäivään. Jokaisella alueella järjestään myös osaviikoista eli 3 päivänä viikossa tapahtuvaa varhaiskasvatusta, jolloin päivän pituus vaihtelee 6-7 tuntiin.

Jos lapsen vanhempi on kotona tai varhaiskasvatuksen tarve perustuu vanhemman tai vanhempien säännölliseen työhön, sovitaan lapselle kiinteä hoidon alkamis- ja päättymisaika.

1. Lapsi päiväkodissa

Varhaiskasvatusta tarjotaan kunnallisissa päiväkodeissa ja yksityisissä päiväkodeissa.

Varhaiskasvatuksessa lapsia voi samaan aikaan olla rajoitettu määrä yhtä työntekijää kohden. Jos lapsen vanhempi on kotona tai varhaiskasvatuksen tarve perustuu vanhemman tai vanhempien säännölliseen työhön, sovitaan lapselle kiinteä hoidon alkamis- ja päättymisaika.

Lapsen varhaiskasvatusaika voi olla

- 20 h/vko (4 h/5pvä/vko)

- enintään 20 h/vko (6–7 h/3 pvä/vko)

- yli 20 h – alle 35 h/vko

- vähintään 35 h – enintään 50 h/vko

Kunnalliseen päiväkotiin haetaan sähköisellä tai paperisellahakemuksella neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta.

Yksityiseen päiväkotiin haetaan ottamalla yhteyttä suoraan päiväkotiin.

Yksityiseen päiväkotiin tai perhepäivähoitajalle voit hakea yksityisen hoidon tukea Kelasta.

Vantaalla yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteliä voi käyttää kunnan hyväksymissä palvelusetelipäiväkodeissa. Palveluseteli on tulosidonnainen seteli, jonka kunta voi myöntää perheelle. Palvelusetelin arvo voi olla enimmillään 817 €/kk 3-6-vuotiaiden lasten kokopäivähoidosta. Alle kolmivuotiaiden ja osapäivähoidossa olevien lasten osalta palvelusetelin arvo määräytyy erillisten kerrointen mukaan.

1. Perhepäivähoito

Perhepäivähoito voi olla

- ryhmäperhepäivähoitoa kunnan ylläpitämissä tiloissa tai yksityissä tiloissa

- perhepäivähoitoa hoitajan kotona.

Kunnalliseen perhepäivähoitoon haetaan sähköisellä tai paperisella hakemuksella neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta.

Yksityisistä perhepäivähoitajista saa tarvittaessa tietoa alueen päiväkodinjohtajilta.

Yksityiseen perhepäivähoitoon voi hakea yksityisen hoidon tukea Kelasta.

1. Kerhotoiminta

Kerhoja on kunnallisissa päiväkodeissa, avoimissa päiväkodeissa ja asukaspuistoissa.

Kerhot ovat maksuttomia.

Kerhot on tarkoitettu...

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Yksityisen päiväkotihoidon tarjoajat hinnoittelevat palvelunsa itse.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa yksityisestä päiväkodista. Yksityinen päiväkotihoito on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, viranomaisten valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa.

Yksityiset päiväkodit voivat tarjota esimerkiksi varhaiskasvatusta eri kielillä tai erityispedagogiikkaa, kuten montessori- tai steinerkasvatusta. Ne voivat painottaa erilaisia harrastuksia tai uskonnollista kasvatusta.

Voit hakea lapsesi varhaiskasvatusmaksuihin Kelasta yksityisen hoidon tukea. Siihen kuuluvat hoitoraha, perheen tulojen mukaan määräytyvä hoitolisä sekä mahdollinen kuntalisä. Kuntalisän maksaa kunta.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 19.10.2020